اطلاعیه اداره مدیریت مهاجرت شعبه قاضی‌‌‌آنتپ:

اطلاعیه اداره مدیریت مهاجرت شعبه قاضی‌‌‌آنتپ:

شما می‌توانید درخواست‌ها، شکایات و پیشنهادهای خود در خصوص فعالیت‌های اداره مدیریت مهاجرت شعبه قاضی‌‌‌آنتپ را از طریق لینک زیر ارائه نمایید.

https://forms.gle/JvWrqNSN3bUA3DkN6

درخواست / شکایت /  پیشنهادهای اتباع خارجی ساکن استان قاضی‌آنپ در حال حاضر قابل دریافت می‌باشد. پس از رسیدن درخواست شما به اداره ما، اطلاعات شخصی و درخواست شما در محدوده قانون حمایت از داده های شخصی، در سیستم ما ثبت می شود. پس از ارزیابی درخواست شما توسط واحد مربوطه، برای درخواست اطلاعات اضافی با شما در ارتباط خواهیم بود، در صورت عدم نیاز به درخواست اطلاعات اضافی، اعلان نهایی در اسرع وقت با شما به اشتراک گذاشته می شود.

https://gaziantep.goc.gov.tr/istek-sikayet-ve-oneriler-hakkinda