Zgłaszanie oszustwa i korupcji

Wszelka pomoc humanitarna udzielana jest bezpłatnie. Opłacenie pomocy nie uprawnia do otrzymania pomocy. Należy pamiętać, że wszelkie usługi UNHCR oferowane w zamian za pieniądze są nieuczciwe .

Czym jest niewłaściwe zachowanie?

Organizacja Narodów Zjednoczonych definiuje niewłaściwe zachowanie jako „nieprzestrzeganie przez pracownika obowiązków wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych, regulaminu pracowniczego i zasad obowiązujących pracowników lub innych przepisów administracyjnych lub nieprzestrzeganie standardów postępowania oczekiwanych od pracownika międzynarodowej służby cywilnej.”

Oszustwa, korupcja oraz nadużycia i wykorzystywanie seksualne są uważane za wykroczenie, niezależnie od tego, czy dopuścił się ich personel UNHCR czy personel partnerski.

Bądź czujny/czujna na oszustwa

  • Nie ufaj nikomu ani żadnej organizacji proszącej Cię o zapłatę za usługi UNHCR lub jego partnerów.
  • Poproś o okazanie legitymacji służbowych osób podających się za usługodawców przed udostępnieniem swoich danych osobowych i dokumentów tożsamości
  • Unikaj osób oferujących przesiedlenie, pomoc finansową lub innego rodzaju, fałszywe dokumenty lub fałszywe wnioski w zamian za pieniądze lub inne przysługi. Oferty te mogą być składane osobiście lub za pośrednictwem mediów społecznościowych (w tym Facebooka, YouTube, WhatsApp, Viber, Telegram lub dowolnej innej aplikacji).
  • Osoby, które chcą wykorzystać Twoją sytuację, mogą pokazać Ci fałszywe dokumenty, aby przekonać cię, że są powiązane z UNHCR lub inną agencją.

Aby uzyskać wiarygodne informacje o pracy i usługach UNHCR: odwiedź oficjalne strony UNHCR (z końcówką unhcr.org).

Zgłoś podejrzenie oszustwa i niewłaściwego postępowania

Jeżeli wiesz o możliwym przypadku niewłaściwego postępowania związanego z UNHCR lub masz obawy lub podejrzenia dotyczące takiego postępowania, możesz się zgłosić bezpośrednio do:

UNHCR Polska:

E-mail: [email protected]
Linia konsultacyjna: 800 012 948

Biuro Inspektora Generalnego UNHCR (IGO) w siedzibie UNHCR:

E-mail: [email protected]
Poufny faks: +41 22 739 7380
Adres: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Genewa, Szwajcaria

Twoje zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją i zostanie zachowana ścisła poufność.
Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.unhcr.org/inspector-generals-office.html


Zobacz także: