Zgłaszanie wykorzystywania seksualnego i nadużyć ze strony pracownika UNHCR, ONZ lub organizacji pozarządowej

Wykorzystywanie seksualne i nadużycia seksualne to zachowania niedopuszczalne i zabronione dla wszystkich członków personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i pracowników partnerskich organizacji pozarządowych.

Czym jest wykorzystywanie seksualne? 

Jakiekolwiek faktyczne wykorzystanie lub usiłowanie wykorzystania trudnego położenia innej osoby, swojej dominującej pozycji lub zaufania w celach seksualnych.

Czym jest nadużycie seksualne? 

Jakakolwiek faktyczna lub zagrażająca aktywność seksualna przeprowadzona przy użyciu siły lub w warunkach nierówności lub przymusu.

Wykorzystywanie seksualne i nadużycie seksualne może się przydarzyć każdemu – mężczyznom, kobietom, chłopcom i dziewczętom – w każdym wieku i w każdych okolicznościach.

Ochrona przed wykorzystywaniem i nadużyciami seksualnymi ze strony członka personelu UNHCR, ONZ lub organizacji pozarządowej

Zgodnie ze standardami postępowania Organizacji Narodów Zjednoczonych pracownicy UNHCR i partnerzy organizacji pozarządowych nie mogą:

 • Współżyć z kimkolwiek w zamian za pieniądze, zatrudnienie, preferencyjne traktowanie, towary lub usługi
 • Współżyć z jakimkolwiek dzieckiem w wieku poniżej 18 lat
 • Angażować się w jakąkolwiek inną formę poniżającego, degradującego zachowania lub zachowania prowadzącego do wyzysku seksualnego.

Zgłaszanie podejrzeń wykorzystywania seksualnego i nadużyć

Jeżeli wiesz o możliwym przypadku wykorzystywania seksualnego i nadużyć ze strony członka personelu UNHCR, ONZ lub organizacji pozarządowej lub masz obawy lub podejrzenia dotyczące takiego przypadku, możesz się zgłosić bezpośrednio do

UNHCR Polska: [email protected]

Biuro Inspektora Generalnego UNHCR (IGO) w siedzibie UNHCR:

 • E-mail: [email protected]
 • Poufny faks: +41 22 739 7380
 • Adres pocztowy: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Genewa, Szwajcaria

W swoim raporcie powinieneś/powinnaś zawrzeć:

 • Co się stało?
  •  Opisz szczegółowo, co wiesz o incydencie lub incydentach.
 • Kto popełnił domniemane wykroczenie?
  • Czy wiesz, czy ktoś jeszcze był w to zamieszany? Podaj imiona i nazwiska, stanowiska i organizację, jeżeli to możliwe.
 • Kiedy i gdzie doszło do incydentu lub incydentów?
  • Jeżeli to możliwe, podaj daty i godziny.

Twoje zgłoszenie będzie traktowane z dyskrecją i zostanie zachowana ścisła poufność.


Zobacz także: