Informacje dla osób pochodzących z Ukrainy

Najnowsze informacje pochodzące od rządu RP: ua.gov.pl | Pomoc: PomagamUkrainie
Oferty pracy: PracawPolsce

Jeżeli masz pytania dotyczące uzyskania numeru PESEL, kliknij tutaj

Najnowsze informacje na temat programu pomocy finansowej UNHCR znajdziesz w zakładce poniżej

👧 🧒 Masz poniżej 18 lat? Kliknij tutaj

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat usług oferowanych przez UNHCR, możesz zadzwonić na linię konsultacyjną: +48226286930 (poniedziałek-piątek, 8:30-16:30)

Bezpieczne Przestrzenie Blue Dot, Centra Ochrony i Wsparcia – kliknij tutaj
Strona Digital Blue Dot – kliknij tutaj

Witaj na stronie informacyjnej dedykowanej osobom przybywającym z Ukrainy. Szczegółowe informacje oraz linki do zasobów dostępne są w zakładkach poniżej:


Ważne zasoby dla Ciebie i Twojej rodziny

Poza informacjami dostępnymi na tej stronie, Rząd RP uruchomił oficjalną stronę internetową, infolinię, oraz adres e-mail z przydatnymi informacjami i zasobami:

Dodatkowe informacje możesz również znaleźć na stronie Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć: kliknij tutaj oraz na stronie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej: kliknij tutaj

Możesz również bezpośrednio zadać swoje pytania UNHCR poprzez e-mail:

 • Telefon: +48 22 628 6930 (od poniedziałku do piątku, 8:30am – 4:30pm)
 • E-mail: [email protected]

Jak Otrzymać Pomoc Finansową UNHCR

Program Ukierunkowanej Pomocy dla Osób Znajdujących się w Najtrudniejszej Sytuacji

Wielofunkcyjny program finansowy UNHCR, z którego skorzystało około 300,000 uchodźców, zakończył rejestrację we wrześniu. W odpowiedzi na bieżące potrzeby osób przesiedlonych z Ukrainy, UNHCR będzie kontynuować program pomocy pieniężnej w 2023 r., zapewniając ukierunkowaną pomoc, aby pomóc niektórym z najbardziej potrzebujących rodzin i osobób w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Rejestracja do pomocy finansowej w programie 2022 zakończy się 9 grudnia 2022 roku. Ta data końcowa jest konieczna ze względu na czas potrzebny do zamknięcia programu 2022.

Rozmowy kwalifikacyjne i rejestracja będą kontynuowane po tej dacie, ale pamiętaj, że jeśli zarejestrowałeś się od 10 grudnia, Twoje płatności będą przetwarzane w ramach programu na rok 2023. Dla Ciebie oznacza to, że jeśli zarejestrowałeś się między 10 a 31 grudnia, pierwszą płatność otrzymasz do końca stycznia 2023 roku.

Jeśli potrzebujesz dalszych porad na temat programu pomocy pieniężnej, możesz skontaktować się z infolinią UNHCR pod numerem 22 62 869 30 (od poniedziałku do piątku, od 8:30 do 16:30) lub wysłać e-mail na adres [email protected]

Kto kwalifikuje się do udziału w nowym programie?

Każda sprawa jest oceniana merytorycznie, a ostateczną decyzję podejmuje UNHCR (lub organizacja partnerska) na podstawie wyniku rozmowy osobistej. Jednakże, aby ubiegać się o wsparcie, osoba musi spełniać następujące minimalne kryteria:

 1. Wnioskodawca przybył do Polski w dniu lub po 24 lutego 2022, a przed tą datą jego głównym miejscem zamieszkania była Ukraina; oraz
 2. Wnioskodawca ma poważne potrzeby w zakresie ochrony (np. osoba starsza, wyłączny opiekun, dziecko bez opieki lub oddzielone od opiekunów przebywające poza wyznaczonymi ośrodkami, kobieta w ciąży, osoba z niepełnosprawnością, osoba z poważnym stanem zdrowia i inne); oraz
 3. Wnioskodawca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. nie ma stałego zatrudnienia; lub nie otrzymuje polskiego zasiłku dla bezrobotnych; lub nie ma stałego źródła dochodu; oraz nie korzystał wcześniej z programu finansowego).

Jak mogę zaaplikować?

Samodzielne skierowanie lub aplikacja nie są możliwe dla tego programu. Rodziny i osoby w potrzebie będą identyfikowane różnymi kanałami, w tym poprzez organizacje partnerskie i władze lokalne. Jeżeli Twoja rodzina zostanie wzięta pod uwagę i skierowana na rozmowę kwalifikacyjną, skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio. Ważne: Nawet jeśli zostaniesz zaproszony na rozmowę, nie ma gwarancji, że otrzymasz pomoc finansową. Ostateczna decyzja zostanie podjęta podczas rozmowy kwalifikacyjnej po ocenie spełnienia kryteriów.

Masz pytania na temat wcześniejszych programów pomocy finansowej?

Jeżeli zostałeś zarejestrowany w ogólnym programie wielofunkcyjnym (Multi-Purpose Cash Assistance Programme MPCA) pomiędzy marcem a wrześniem i masz pytania z tym związane, skontaktuj się z nami

 • Linia konsultacyjna UNHCRw przypadku pytań i skarg: 22 62 869 30 (poniedziałek-piatek, w godz. 8:30-16:30)
 • Infolinia banku, w przypadku problemów technicznych z bankomatem lub BLIK-iem: 61 856 52 66 (poniedziałek-piątek, w godz. 9:00 – 17:00)
 • Centrum UNHCR w Warszawie: Ul. Kamionkowska 11 (poniedziałek-piątek, w godz. 8:30-16:00)

Dodatkowe informacje

Uwaga: UNHCR współpracuje obecnie z organizacją CORE w woj. Podkarpackim, PCPM w woj. Lubelskim oraz z zespołami UNHCR w innych lokalizacjach.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj sie z UNHCR przez telefon +48 226286930 (poniedzialek-piatek, godz. 8:30-16:30) lub przez email: [email protected]


Przyjazd do Polski

 

 • Jeżeli możesz, weź ze sobą najważniejsze dokumenty (paszport, akt urodzenia, dokumentację medyczną)
 • Nie musisz posiadać dowodu negatywnego testu przeciw COVID ani dowodu szczepienia, aby przekroczyć granicę. Nie obowiązuje cię również kwarantanna
 • Możesz przekroczyć granicę pojazdem lub pieszo
 • Możliwe, że będziesz musiał czekać wiele godzin w kolejce na granicy – jeżeli masz taką możliwość weź ze sobą jedzenie, wodę oraz koce
 • Małe zwierzęta domowe mogą przekroczyć granicę nawet bez spełnienia wymogów weterynaryjnych. Psy i koty powinny posiadać chip oraz niezbędne szczepienia, ale strażnicy graniczni mogą odstąpić od tego wymogu
 • Po przybyciu, możesz udać się do najbliższego punktu recepcyjnego aby uzyskać pomoc (autobus będzie czekał po przekroczeniu granicy)


Pobyt w Polsce

Każdy kto opuścił Ukrainę, a także każdy obywatel Ukrainy, który znajduje się już na terenie Polski, może tu legalnie pozostać

 • Jeżeli chcesz ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, masz do tego prawo
 • Jeżeli jesteś już na terenie Polski i twoje pozwolenie na pobyt straciło ważność, masz prawo tutaj pozostać

Na stronie internetowej rządu RP (ua.gov.pl) możesz uzyskać informacje na temat:


Dostęp do Usług w Polsce

Każdy kto opuszcza terytorium Ukrain i potrzebuje pomocy może udać się do punktu recepcyjnego lub punktu informacyjnego

 • Możesz udać się do punktu recepcyjnego z granicy, lub do jednego z punktów informacyjnych na stacjach kolejowych.

Na dedykowanej stronie rządu RP (ua.gov.pl), znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Możesz również uzyskać informacje na temat pomocy za pośrednictwem strony rządowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Pomoc medyczna

 • Jak uzyskać dostęp do usług medycznych w Polsce?
 • Numer alarmowy:  112
 • Państwowe Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Policja: 997
 • Straż pożarna: 998
 • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (24/7): 800 190 590
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – Ministerstwo Zdrowia: 800 137 200
 • Infolinia pogotowia psychologicznego (24/7)
  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Telefon dla dorosłych: 800 70 2222
 • Polski Czerwony Krzyż: 22 32 61 210
 • COVID -19 – Szczepionka: 989

Usługi dla kobiet i dziewcząt

Centrum Praw Kobiet

Informacje, ogólne i specjalistyczne wsparcie dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć (GBV), w tym dla kobiet z Ukrainy. Osoby udzielające informacji przeszły podstawowe szkolenie w zakresie zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć. Mogą one ułatwić skierowanie do wyspecjalizowanych osób zajmujących się GBV oraz bezpośredniego doradztwa psychologicznego i prawnego.

 • +48 800 10 77 77 (język ukraiński), poniedziałek – piątek 10:00-18:00
 • +48 600 070 717 (język polski), 24 godziny / 7 dni w tygodniu

 Feminoteka

Telefon dla kobiet i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy seksualnej. Pierwszy kontakt oraz skierowanie do wsparcia psychologicznego, społecznego i pomocy prawnej.

 • +48 888 88 79 88 (język ukraiński i rosyjski), poniedziałek – piątek 14:00-17:00
 • +48 888 883 388 (język polski), poniedziałek – piątek 11:00-19:00

 FEDERA

Infolinia dotycząca zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla WSZYSTKICH.

 • +48 22 635 93 93 (język polski), poniedziałek – piątek 16:00-22:00
 • +48 573 185 626 (język ukraiński i polski), poniedziałki, środy, piątki 17:00-21:00 (pomoc prawna)

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem/ką, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Mudita (Whatsapp +48 539 866 471, pon-pt, 10.00-18.00, [email protected]) aby otrzymać wsparcie w zakresie:

 • uzyskania informacji (orzeczenia, zasiłki, itp.)
 • pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)
 • pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki
 • udziału w grupach wsparcia dla opiekunów
 • uzyskania specjalistycznego sprzętu (np. wózków)

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularzu (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taką posiadasz, udaj się do Zespołu Ds. Orzekania o Niepelnosprawności, gdzie wypełnisz krótki wniosek. Następnie sprawdzaj pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan.

Dla członków społeczności LGBTIAQ+

LAMBDA Warsaw 🏳️‍🌈

Konsultacje psychologiczne, pomoc prawna, schronienie dla uchodźców z Ukrainy, którzy doświadczają przemocy lub dyskryminacji ze względu na ich orientację psychoseksulaną lub tożsamość płciową.

Telefon 📞: +48 22 628 52 52, poniedziałek – piątek, 12:00-14:00 (język polski), 16:00-18:00 (język ukraiński i rosyjski)
E-mail: [email protected]; [email protected]
Strona internetowa: http://lambdawarszawa.org/o-nas/

Wyspecjalizowane grupy w innych miastach możesz znaleźć tutaj: https://ukraina.paradarownosci.eu/

Kursy języka polskiego

Bezpłatny kurs języka polskiego dla osób przyjeżdżających z Ukrainy przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): kliknij tutaj

Bezpłatny kurs języka polskiego eTutor: kliknij tutaj

Powiatowe Urzędy Pracy organizują bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy posiadających status osoby bezrobotnej. Skontaktuj się z najbliższym Powiatowym Urzędem Pracy aby dowiedzieć się więcej.


Dostęp do ochrony międzynarodowej

W Polsce za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i uznanie kogoś za uchodźcę odpowiada rząd, a nie UNHCR.

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej możesz złożyć:

 • Przy wjeździe do Polski na przejściu granicznym
 • W dowolnym momencie z terenu Polski przez odwiedzenie dowolnego oddziału lub placówki Straży Granicznej

Ważne: po złożeniu wniosku musisz pozostać w Polsce do czasu aż zostanie on rozpatrzony, a także nie możesz podjąć pracy przez 6 miesięcy

Więcej informacji na temat dostępu do ochrony międzynarodowej w Polsce: Dostęp do ochrony międzynarodowej


Łączenie rodzin i szukanie zaginionych członków rodziny

Informacje dla osób przybyłych z Ukrainy na temat łączenia rodzin i szukania zaginionych członków rodziny:


Relokacja do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub innego kraju

Każda osoba, która chce przenieść się do innego państwa powinna skontaktować się bezpośrednio z ambasadą tego państwa lub poszukać informacji na temat procedur na stronach internetowych ambasad

 • UNHCR nie umożliwia przesiedleń do innych państw i nie jest w stanie pomóc w kwestiach związanych z podróżą
 • UNHCR w Polsce nie prowadzi procedur dotyczących statusu uchodźcy w celu ułatwienia relokacji do innych krajów

Informacje dotyczące poszczególnych państw:


Jeżeli czujesz, że możesz być zagrożony handlem ludźmi

Jeżeli czujesz, że możesz być zagrożony handlem ludźmi, zadzwoń na 112, lub na rządową infolinię dot. handlu ludźmi: +48 226280120