Ochrona czasowa

Rząd RP udziela ochrony czasowej osobom przybyłym z Ukrainy. Jeżeli NIE jesteś osobą przybyłą z Ukrainy, odwiedź stronę dotyczącą ochrony międzynarodowej.

Więcej szczegółowych informacji oraz linki do zasobów znajdują się w poniższych zakładkach:


Ważne zasoby dla Ciebie i Twojej rodziny

Aktualne informacje Rządu RP dla obywateli innych krajów przybywających z Ukrainy: kliknij tutaj.

Rząd RP również uruchomił oficjalną stronę internetową, infolinię, oraz adres e-mail dla obywateli Ukrainy z przydatnymi informacjami i zasobami:

Centra Społecznościowe: kliknij tutaj

Możesz także skontaktować się bezpośrednio z UNHCR przez:

 • Telefon: 800 012 948 (od poniedziałku do piątku, 8:30 – 16:30, linia udziela pomocy w językach angielskim, polskim, rosyjskim i ukraińskim)
 • E-mail: [email protected]

Czy mogę starać się o Pomoc Finansową UNHCR?

Program Ukierunkowanej Pomocy dla Osób Znajdujących się w Najtrudniejszej Sytuacji

Ważne: Program Finansowy UNHCR został zamknięty, a nowe wnioski nie już przyjmowane. Rejestracja osób skierowanych do programu została zakończona w grudniu. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości od UNHCR do grudnia 2023 r., nie powinieneś już oczekiwać, że zostaniesz zaproszony w związku z zamknięciem programu.

Czym jest Program Finansowy UNHCR?

UNHCR zapewniał pomoc pieniężną rodzinom i osobom uchodźczym znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji. Program został zaprojektowany w celu zapewnienia ukierunkowanej pomocy, aby pomóc uchodźcom w zaspokojeniu podstawowych potrzeb. Wsparcie otrzymało ponad 320 000 osób.

Kto mógł wziąć udział w programie?

Każda sprawa była oceniana merytorycznie, a ostateczną decyzję podejmował UNHCR na podstawie wyniku rozmowy. Jednakże, aby ubiegać się o wsparcie, osoba musiała spełniać następujące minimalne kryteria:

 1. Osoba ubiegająca się o ochronę międzynarodową, uchodźca, lub osoba objęta innym statusem ochrony; oraz
 2. Wnioskodawca ma jedną z następujących poważnych potrzeb w zakresie ochrony: rodzina z przynajmniej jednym dzieckiem (poniżej 18 roku życia) lub starszą osobą (55 lat lub starsza), dziecko bez opieki, kobieta w ciąży, osoba z niepełnosprawnością lub osoba z poważnym stanem zdrowia); oraz
 3. Wnioskodawca jest w trudnej sytuacji ekonomicznej (np. nie ma źródła dochodu, które pokryłoby jego podstawowe potrzeby; oraz nie korzystał wcześniej z programu finansowego żadnej organizacji w Polsce, co moż zostać sprawdzone przez UNHCR,  z wyjątkiem 300 zł oraz 500+ od rządu polskiego).

Czy mogę zaaplikować?

Program finansowy UNHCR został zamknięty. Jeśli nie otrzymałeś wiadomości od UNHCR do grudnia 2023 r., nie powinieneś już oczekiwać, że zostaniesz zaproszony z powodu zamknięcia programu.

Więcej informacji

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz skontaktować się z UNHCR telefonicznie pod numerem 800 012 948 (poniedziałek-piątek, 8:30-16:30). 

Zachęcamy również do zapoznania się ze wsparciem oferowanym przez Rząd Polski. Informacje dostępne są w broszurze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej (w języku ukraińskim oraz w języku polskim).


Pobyt w Polsce

LEGALNOŚĆ POBYTU

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy lub małżonkiem obywatela Ukrainy i opuściłeś Ukrainę 24 lutego 2022 r. lub później, Twój pobyt w Polsce jest legalny do 30 września 2025 r., o ile do tego dnia nie zostaną wydane inne przepisy.

OCHRONA MIĘDZYNARODOWA

Ze względu na specjalne przepisy dostosowane do panującej sytuacji, nie ma potrzeby składania oficjalnego wniosku o status uchodźcy.

Osoby, które złożyły wnioski o ochronę międzynarodową (status uchodźcy) mogą te wnioski wycofać, aby móc korzystać z przepisów ustawy.

DIIA.PL

Dokument ten uprawnia do przekraczania polskiej granicy w kierunku wjazdowym z terytorium Ukrainy przez cały czas uznawania pobytu obywatela Ukrainy za legalny w Polsce na podstawie Specustawy (czyli przez 18 miesięcy liczonych od dnia 24 lutego 2022 roku), bez względu na to, czy danemu cudzoziemcowi przysługują dni ruchu bezwizowego, czy nie.

Dokument Diia.pl udostępniany jest w aplikacji mobilnej mObywatel, którą można pobrać na telefon komórkowy z systemem Android i iOS.

Dokument elektroniczny Diia.pl pozwala potwierdzić najważniejsze informacje na temat cudzoziemca takie jak: imię i nazwisko, nadany numer PESEL, rok i miejsce urodzenia, obywatelstwo, dla ułatwienia korzystania dodana jest również fotografia cudzoziemca.

Z aplikacji mObywatel, która umożliwia dostęp do dokumentu diia.pl, może korzystać każdy obywatel Ukrainy, który ukończył 13. rok życia oraz jego współmałżonkowie. Od 5 czerwca 2023 roku w aplikacji mObywatel rodziców/opiekunów prawnych istnieje możliwość rejestracji dzieci poniżej 13 roku życia. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Diia.pl dla dzieci w aplikacji mObywatel.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z linią telefoniczną Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć dla uchodźców z Ukrainy +48 725 449 374 lub odwiedź stronę internetową www.pomocprawna.org

Jeśli NIE przyjechałeś/aś z Ukrainy, zapoznaj się z informacjami na temat ubiegania się o ochronę międzynarodową w Polsce: Dostęp do ochrony międzynarodowej


Dostęp do Usług w Polsce

Każdy kto opuszcza terytorium Ukrainy i potrzebuje pomocy może udać się do punktu recepcyjnego lub punktu informacyjnego

 • Możesz udać się do punktu recepcyjnego z granicy, lub do jednego z punktów informacyjnych na stacjach kolejowych.

Na dedykowanej stronie rządu RP (ua.gov.pl), znajdziesz informacje na poniższe tematy:

Możesz również uzyskać informacje na temat pomocy za pośrednictwem strony rządowej: https://pomagamukrainie.gov.pl/

Usługi dla kobiet i dziewcząt

Centrum Praw Kobiet

Informacje, ogólne i specjalistyczne wsparcie dla kobiet, które doświadczyły przemocy ze względu na płeć (GBV), w tym dla kobiet z Ukrainy. Osoby udzielające informacji przeszły podstawowe szkolenie w zakresie zapobiegania i reagowania na przemoc ze względu na płeć. Mogą one ułatwić skierowanie do wyspecjalizowanych osób zajmujących się GBV oraz bezpośredniego doradztwa psychologicznego i prawnego.

 • +48 800 10 77 77 (język ukraiński), poniedziałek – piątek 10:00-18:00
 • +48 600 070 717 (język polski), 24 godziny / 7 dni w tygodniu

 Feminoteka

Telefon dla kobiet i młodzieży doświadczających przemocy, w tym przemocy seksualnej. Pierwszy kontakt oraz skierowanie do wsparcia psychologicznego, społecznego i pomocy prawnej.

 • +48 888 88 79 88 (język ukraiński i rosyjski), poniedziałek – piątek 14:00-19:00
 • +48 888 883 388 (język polski), poniedziałek – piątek 11:00-19:00

 FEDERA

Infolinia dotycząca zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego dla WSZYSTKICH.

 • +48 22 635 93 93 (język polski), poniedziałek – piątek 16:00-22:00
 • +48 573 185 626 (język ukraiński i polski), poniedziałki, środy, piątki 17:00-21:00 (pomoc prawna)

Osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie

Jeżeli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub jej opiekunem/ką, skontaktuj się ze Stowarzyszeniem Mudita (Whatsapp +48 539 866 471, pon-pt, 10.00-18.00, [email protected]) aby otrzymać wsparcie w zakresie:

 • uzyskania informacji (orzeczenia, zasiłki, itp.)
 • pobytu w ośrodku recepcyjnym (Kraków, Warszawa)
 • pomocy w znalezieniu mieszkania lub terapii, specjalistycznej opieki
 • udziału w grupach wsparcia dla opiekunów
 • uzyskania specjalistycznego sprzętu (np. wózków)

Aby uzyskać polskie zaświadczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności najpierw udaj się do lekarza, który wyda Ci zaświadczenie na specjalnym formularzu (poinformuj lekarza, że potrzebujesz dokument do wydania orzeczenia o niepełnosprawności). Z takim zaświadczeniem (nie starszym niż 30 dni) oraz dokumentacją ukraińską, jeśli taką posiadasz, udaj się do Zespołu Ds. Orzekania o Niepelnosprawności, gdzie wypełnisz krótki wniosek. Następnie sprawdzaj pocztę, ponieważ otrzymasz wezwanie do stawienia się na komisję, która oceni Twój stan.

Szczegółowe informacje dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w informatorze Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dostępnym w jęz. polskim i jęz. ukraińskim.

Dla członków społeczności LGBTIAQ+

LAMBDA Warsaw 🏳️‍🌈

Konsultacje psychologiczne, pomoc prawna, schronienie dla uchodźców z Ukrainy, którzy doświadczają przemocy lub dyskryminacji ze względu na ich orientację psychoseksulaną lub tożsamość płciową.

Telefon 📞: +48 22 628 52 52, poniedziałek – piątek, 12:00-14:00 (język polski), 16:00-18:00 (język ukraiński i rosyjski)
E-mail: [email protected]; [email protected]
Strona internetowa: http://lambdawarszawa.org/o-nas/

Wyspecjalizowane grupy w innych miastach możesz znaleźć tutaj: https://ukraina.paradarownosci.eu/

Kursy języka polskiego

Bezpłatny kurs języka polskiego dla osób przyjeżdżających z Ukrainy przygotowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): kliknij tutaj

Bezpłatny kurs języka polskiego eTutor: kliknij tutaj

Powiatowe Urzędy Pracy organizują bezpłatne kursy języka polskiego dla obywateli Ukrainy posiadających status osoby bezrobotnej. Skontaktuj się z najbliższym Powiatowym Urzędem Pracy aby dowiedzieć się więcej.


Pomoc medyczna i ważne informacje na temat szczepień

Pomoc medyczna

 • Jak uzyskać dostęp do usług medycznych w Polsce?
 • Numer alarmowy:  112
 • Państwowe Pogotowie Ratunkowe: 999
 • Infolinia WHO dla pacjentów pochodzących z Ukrainy: 800 00 30 21 (pn.-pt. 8:00-20:00, sb.-nd. 9:00-20:00)
 • Infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia (24/7): 800 190 590
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu – Ministerstwo Zdrowia: 800 137 200
 • Infolinia pogotowia psychologicznego (24/7)
  • Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Telefon dla dorosłych: 800 70 2222
 • COVID -19 – Szczepionka: 989
 • Czy korzystałeś z leczenia psychiatrycznego w Ukrainie?

Szczepienia


Łączenie rodzin i szukanie zaginionych członków rodziny

Informacje na temat tego, jak znaleźć zaginionego członka rodziny:

Dodatkowe informacje dla osób przybyłych z Ukrainy na temat łączenia rodzin:


Relokacja do Stanów Zjednoczonych, Kanady lub innego kraju

Każda osoba, która chce przenieść się do innego państwa powinna skontaktować się bezpośrednio z ambasadą tego państwa lub poszukać informacji na temat procedur na stronach internetowych ambasad

 • UNHCR nie umożliwia przesiedleń do innych państw i nie jest w stanie pomóc w kwestiach związanych z podróżą
 • UNHCR w Polsce nie prowadzi procedur dotyczących statusu uchodźcy w celu ułatwienia relokacji do innych krajów

Informacje dotyczące poszczególnych państw:


Zobacz także: