Prawa uznanych uchodźców w Polsce

Osoba, której przyznano status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą:

  • Posiada prawo pobytu na czas nieokreślony w Polsce.
  • Otrzymuje kartę pobytu (ważna 3 lata, z możliwością przedłużenia) oraz Genewski Dokument Podróży (ważny 2 lata, z możliwością przedłużenia). W przypadku ochrony uzupełniającej taka karta pobytu jest ważna przez 2 lata, z możliwością przedłużenia.
  • Ma takie same prawa jak obywatele polscy, z wyjątkiem prawa do głosowania. Obejmuje to prawo do mieszkania w Polsce, podróżowania, pracy i prowadzenia działalności gospodarczej bez specjalnego zezwolenia na pracę, dostępu do edukacji, otrzymywania pomocy społecznej, w tym zasiłku dla bezrobotnych, oraz dostępu do publicznej służby zdrowia.
  • Ma dostęp do pomocy integracyjnej przez okres do 12 miesięcy

Uznani uchodźcy muszą przestrzegać wszystkich praw, zasad i procedur wymaganych od obywateli polskich.