Materiały dotyczące COVID-19

Co mam zrobić, aby chronić siebie, moją rodzinę i społeczność przed COVID-19?

Przez cały czas przestrzegaj zasad właściwej higieny, w tym:

  • Regularnie myj ręce wodą z mydłem lub środkiem na bazie alkoholu
  • Utrzymuj odległość co najmniej 2 metrów (6 stóp) od innych osób
  • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
  • Zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kaszlu lub kichania, a następnie natychmiast wyrzuć zużyte chusteczki
  • Zostań w domu, jeżeli źle się poczujesz

W celu uzyskania wiarygodnych informacji o tym, jak chronić siebie, swoją rodzinę i społeczność, odwiedź stronę internetową Światowej Organizacji Zdrowia dostępną pod adresem https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Jakie są częste objawy COVID-19?

Najczęstsze objawy to gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, bóle mięśni i zmęczenie. 

Więcej informacji na temat cech koronawirusa można znaleźć pod adresem: https://www.gov.pl/web/coronavirus

Co należy zrobić i gdzie mam się udać, jeżeli wystąpią u mnie objawy COVID-19?

Jeżeli źle się poczujesz, zadzwoń pod bezpłatny numer 800 190 590 (wciśnij 6, aby uzyskać połączenie w języku angielsku) w celu uzyskania informacji o tym, jak radzić sobie z podejrzeniem zakażenia COVID‑19.

Należy jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną. Nie należy przychodzić przed kontaktem telefonicznym. Każda stacja prowadzi całodobowy dyżur telefoniczny.

Dopóki nie otrzymasz pomocy, izoluj się od innych ludzi.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.nfz.gov.pl/

Czy muszę zapłacić za diagnozę lub leczenie?

Nie. Pomoc związana z COVID-19 jest bezpłatna dla wszystkich, niezależnie od Twojego statusu w Polsce.

Czy mogę się zaszczepić, jeżeli ubiegam się o ochronę międzynarodową?

Tak, możesz. Osoby objęte procedurą azylową mogą zostać zaszczepione przeciwko COVID-19 w ramach krajowego programu szczepień. Zapytaj swojego lekarza o więcej szczegółów dotyczących szczepień w ramach systemu opieki zdrowotnej dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID w Polsce (w językach polskim, rosyjskim, angielskim):

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/e-skierowanie-na-szczepienie-dla-cudzoziemcow

Czy szczepionka przeciwko COVID-19 jest bezpłatna?

Tak. Szczepionka jest bezpłatna dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.

Gdzie mogę się dowiedzieć o ostatnich wydarzeniach lub ograniczeniach dotyczących przemieszczania się w Polsce i miejscu, w którym mieszkam?

Informacje o ostatnich wydarzeniach, informacje ogólne, ograniczenia w podróży i ograniczenia czasowe są dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/coronavirus (w językach polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim).


Zobacz także: