Czy możliwe jest przesiedlenie poza Polskę?

Nie.

Przesiedlenie obejmuje selekcję i transfer uchodźców z ich kraju azylu do państwa trzeciego, które zgodziło się ich przyjąć – jako uchodźców – z ochroną, pomocą i statusem stałego pobytu.

Przesiedlenie nie jest prawem, a uchodźca nie może się ubiegać o przesiedlenie. Kraje przesiedleń oferują bardzo ograniczoną liczbę miejsc każdego roku, a niewielu uchodźców spełnia surowe kryteria poddania się UNHCR krajom przesiedlenia.

Ze względu na ograniczenia kwot przesiedleń UNHCR w Europie nie wspiera przesiedleń uznanych uchodźców w kraju będącym stroną Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r., takim jak Polska. Dodatkowo, ponieważ polski rząd jest odpowiedzialny za procedury uchodźcze w Polsce, UNHCR Polska nie jest w stanie rekomendować uchodźców do przesiedlenia poza Polskę.

Jeżeli ambasada skieruje Cię do UNHCR, pamiętaj, że nie dotyczy to Biura UNHCR w Polsce. O poradę w sprawie ogólnych możliwości imigracyjnych należy zwrócić się do odpowiednich ambasad.

Jeżeli otrzymasz propozycję przesiedlenia się z Polski w zamian za zapłatę: zatrzymaj się, zastanów się i odejdź. Może to być próba oszustwa.   Wszelka pomoc humanitarna udzielana przez UNHCR jest bezpłatna.