Jak znaleźć pomoc

UNHCR, Agencja ONZ ds. Uchodźców, działa na rzecz ochrony praw i dobrobytu uchodźców na całym świecie. Celem UNHCR jest zapewnienie, by każdy człowiek mógł skorzystać z prawa do uzyskania azylu i bezpiecznego schronienia na terenie innego państwa. UNHCR chroni również bezpaństwowców. We wszystkich działaniach UNHCR przywiązuje wagę do potrzeb dzieci, a także promuje równouprawnienie kobiet i dziewcząt.


Jaka jest rola UNHCR w Polsce?

UNHCR ma jedno biuro w Polsce, zlokalizowane w Warszawie. UNHCR jest również obecny w Krakowie, Lublinie i Rzeszowie. UNHCR monitoruje przestrzeganie przez polski rząd międzynarodowych standardów prawa uchodźczego, prawa dotyczącego bezpaństwowości oraz praw człowieka. Biuro opowiada się za szybkim dostępem do sprawiedliwych i skutecznych procedur ochrony międzynarodowej, dostępu do praw oraz dostępu do informacji. UNHCR w Polsce jest również aktywny w podnoszeniu świadomości na temat uchodźców i bezpaństwowców i współpracuje z wieloma partnerami, w tym organizacjami pozarządowymi, środowiskiem akademickim, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i przedsiębiorstwami.

W Polsce to rząd, a nie UNHCR, jest odpowiedzialny za rozpatrywanie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, uznanie kogoś za uchodźcę i ułatwianie jego integracji.

Oznacza to, że w Polsce UNHCR nie ma uprawnień do:

  • Rejestracji uchodźców
  • Przeglądania wniosków o ochronę międzynarodową
  • Wydawania dokumentów dla uchodźców
  • Wpływania na wynik postępowań o udzielenie ochrony międzynarodowej

Za te procedury odpowiada polski rząd.


Kontakt z UNHCR

UNHCR w Polsce nie oferuje żadnych spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego. Możesz skontaktować się z UNHCR, jeżeli jesteś osobą ubiegającą się o ochronę miedzynarodową lub uchodźcą w Polsce i potrzebujesz informacji lub porady na temat:

  • Procedury ochrony międzynarodowej w Polsce, Twoich praw i obowiązków,
  • Jak znaleźć bezpłatnych prawników i uzyskać pomoc prawną
  • Gdzie znaleźć niezbędne wsparcie
  • Łączenia rodzin
  • Aresztowania i zwolnienia z aresztu
  • Jeżeli jesteś bezpaństwowcem w Polsce i potrzebujesz pomocy.

Skontaktuj się z UNHCR:

Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce
Adres: Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa
Telefon 📞: +48 22 628 6930
E-mail: [email protected]
Godziny urzędowe: poniedziałek – piątek od 8:30 do 16:30

Biuro Terenowe UNHCR w Warszawie
Adres: Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa
Godziny urzędowe: poniedziałek–piątek od 8:30 do 16:00

Biuro Terenowe UNHCR w Lublinie
Adres: Jana Gilasa 3, 20-109 Lublin (Uwaga: uchodźcy i osoby ubiegające się o ochronę międzynarodowe są przyjmowane w Centrum Społeczności pod adresem Krakowskie Przedmieście 39, 20-076 (poniedziałek – piątek, 9:00-17:00)).
Godziny urzędowe: poniedziałek – piątek, 8:30-16:30

Biuro Terenowe UNHCR w Krakowie
E-mail Zespołu ds. Ochrony Uchodźców: [email protected]

Aby uzyskać wsparcie, mogą Państwo również odwiedzić nasze centra Centra Społeczności – adresy podane są tutaj.

Wszelkie wsparcie UNHCR jest bezpłatne.


Gdzie znajdę pomoc prawną i inne usługi?

Bezpłatne porady prawne dla osób ubiegających się o azyl i uchodźców dostępne są w wyspecjalizowanych organizacjach, w tym u partnerów UNHCR.
UNHCR Polska ściśle współpracuje z tymi organizacjami i jesteśmy przez nie odpowiednio informowani. Poniższe organizacje udzielają pomocy osobom ubiegającym się o azyl i uchodźcom w Polsce:

➡️ Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć: Bezpłatne porady prawne dla osób ubiegających się

o azyl, uchodźców i bezpaństwowców.

Telefon 📞: +48 693 390 502; +48 126 337 223
E-mail: [email protected]; [email protected]
Strona internetowa: pomocprawna.org

➡️ Fundacja Ocalenie: Bezpłatne porady prawne, lekcje języka polskiego, pomoc psychologiczna, programy wsparcia integracji, pomoc w poszukiwaniu mieszkania.

Telefon 📞: +48 228 280 450
Strona internetowa: https://en.ocalenie.org.pl/

➡️ Helsińska Fundacja Praw Człowieka: Bezpłatna pomoc prawna

Telefon 📞: +48 603 175 232
E-mail: [email protected].
Strona internetowa: hfhr.pl

➡️ Stowarzyszenie Interwencji Prawnej: Bezpłatna pomoc prawna; pomoc integracyjna; wsparcie medyczne, socjalne i mieszkaniowe.

Telefon 📞: +48 226 215 165 (+48 792 568 561)
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: interwencjaprawna.pl
Dedykowana strona internetowa dla osób z Ukrainy: ukraina.interwencjaprawna.pl/uk

➡️ Warszawskie Centrum Wielokulturowe: Bezpłatne porady prawne, doradztwo i praktyczna pomoc; lekcje wielokulturowe, warsztaty, seminaria, konferencje; lekcje języka polskiego.

Telefon 📞: +48 22 648 11 11
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en/

➡️ Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny: Infolinia dla kobiet na temat zdrowia reprodukcyjnego i praw kobiet, w tym kwestii przemocy seksualnej ze względu na płeć (SGBV). Obsługiwana przez edukatorów seksualnych, ginekologów, prawników i psychologów.

16:00–18:00 od poniedziałku do piątku

Telefon 📞: +48 226 359 395
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: https://en.federa.org.pl/about-us/

➡️ LAMBDA Warsaw 🏳️‍🌈: Informacje, doradztwo, wsparcie, grupy samopomocy, wsparcie antydyskryminacyjne – dla członków społeczności LGBTIAQ+

Telefon 📞: +48 224 288 338 (15:00–18:00 od poniedziałku do piątku)
E-mail: [email protected]
Strona internetowa: http://lambdawarszawa.org/o-nas/


Zobacz także: