Edukacja w Polsce

Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej rozpoczęło kampanię informacyjną skierowaną do ukraińskich rodziców na temat ostatnich zmian w polskim ustawodawstwie.

“Od 1 września 2024 r. dzieci uchodźcze z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki (szkoły ponadpodstawowe) w polskim systemie oświaty – analogicznie jak uczniowie polscy.

Naukę online będą mogli realizować wyłącznie uczniowie, którzy w roku szkolnym 2024/2025 uczą się w klasie programowo najwyższej w szkole funkcjonującej w ukraińskim systemie oświaty.

  • Świadczenie rodzinne 800+ i Dobry Start będzie wypłacane uchodźcom z Ukrainy pod warunkiem, że ich dziecko będzie w tzw. zerówce, szkole podstawowej czy szkole ponadpodstawowej.
  • Dzieci z Ukrainy nadal będą miały możliwość nauki języka polskiego dodatkowo – minimum 4 godziny w tygodniu. Okres dodatkowej bezpłatnej nauki zostanie wydłużony do 36 miesięcy.
  • Dla nauczycieli przewidziane są dodatkowe szkolenia, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne.
  • Dzieci będą miały możliwość korzystania z pomocy asystenta międzykulturowego.”

Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach. Ważne informacje dla rodziców / Учні з України в польських школах. Важлива інформація для батьків – Ministerstwo Edukacji Narodowej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)


Zobacz także: