Edukacja w Polsce

Do szkoły można zapisać się w dowolnym momencie w ciągu roku. Rok szkolny 2023/2024 rozpoczyna się 4 września.

Ukraińskie dzieci w wieku od 7 do 18 lat muszą być zarejestrowane w oficjalnym systemie edukacji – w polskim systemie szkolnictwa lub w ukraińskiej szkole internetowej. Numer PESEL nie jest konieczny przy zapisywaniu dzieci do placówek edukacyjnych.

  • Edukacja jest niezbędna dla wszystkich dzieci (dziewcząt i chłopców), niezależnie od tego, przez jaki okres rodzina zamierza pozostać w Polsce, czy jej członkowie mówią po polsku dobrze, czy w ogóle, czy mają zdolności fizyczne lub intelektualne.
  • Edukacja odgrywa kluczową rolę we wspieraniu potrzeb rozwojowych dzieci. Szkoły zapewniają dzieciom bezpieczną przestrzeń do nauki, utrzymywania kontaktów towarzyskich, nawiązywania przyjaźni, zabawy i zapomnienia o zmartwieniach.
  • Wykazano, że codzienna rutyna chodzenia do szkoły i fizycznego przebywania w środowisku szkolnym przynosi dzieciom istotne korzyści emocjonalne i psychospołeczne.

Zobacz także: