Wczesna edukacja i opieka – możliwości dla dzieci w wieku 0-3 lat

Kontekst

Kompleksowe informacje w zakresie opieki nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do publicznego żłobka może uczęszczać dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat, chociaż nie każdy żłobek ma oddziały dla niemowląt – z tego względu niektóre żłobki mogą przyjmować tylko dzieci w wieku powyżej 12 miesięcy. Należy sprawdzić to w statucie żłobka, do którego chcą Państwo zapisać dziecko. W wyjątkowych sytuacjach, na przykład z powodu braku miejsca w przedszkolu, żłobek może również przyjąć dziecko w wieku powyżej 3 lat.

Rodzaje placówek

Placówki dla dzieci w wieku poniżej 3 lat:

 • żłobki,
 • kluby dziecięce.

Opłaty

Żłobki w Warszawie są bezpłatne, ale ich liczba jest ograniczona. W pozostałych gminach publiczne placówki edukacyjne dla małych dzieci mogą pobierać opłaty w formie czesnego. Opłaty mogą się wahać od 300 do 500 PLN. Jest jednak możliwość ubiegania się o miesięczne dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w kwocie do 400 zł.

Więcej informacji można uzyskać na tej stronie.

Obowiązek

Zapisanie dziecka do żłobka jest opcjonalne. Żłobki nie są częścią systemu edukacji, ale podlegają Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Proces rekrutacyjny

 • Każde miasto w Polsce ustala własne kryteria przyjęć do żłobków i przyznaje punkty za spełnienie ustalonych przez siebie kryteriów. Punkty mogą być przyznawane rodzinom, w których
  • oboje rodzice pracują,
  • rodzice płacą podatek dochodowy w mieście, w którym znajduje się żłobek,
  • dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica,
  • dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (więcej niż dwoje dzieci),
  • dziecko ma rodzeństwo – zwłaszcza z orzeczoną niepełnosprawnością lub już uczęszczające do danego żłobka,
  • dziecko jest wychowywane w rodzinie zastępczej,
  • rodzice są niepełnosprawni,
  • rodzice uczą się w pełnym wymiarze godzin.
 • W przypadku żłobków nie ma rejonizacji, więc dziecko może zostać zapisane do dowolnej placówki wybranej przez rodziców. Warto jednak wiedzieć, że niektóre żłobki publiczne mogą przyznawać dodatkowe punkty za samą rejestrację w rejonie.
 • Liczba miast wprowadzających zasadę przyjmowania do żłobków wyłącznie dzieci z obowiązkowymi szczepieniami rośnie – dotyczy to już m.in. Warszawy, Wrocławia i Białegostoku. Wyjątkiem są dzieci, które nie zostały zaszczepione ze względów zdrowotnych.
 • Czas przyjęć – z reguły przyjęcia odbywają się w okresie wiosennym, od kwietnia do czerwca, i dotyczą miejsc, które będą wolne od września. Jeśli miejsce w żłobku zwolni się po wrześniu, możliwe jest przyjęcie kolejnego dziecka. Taka sytuacja może mieć miejsce w każdym miesiącu. W takim przypadku żłobki informują rodziców dzieci, które nie dostały się do placówki w pierwszym naborze, o możliwości przyjęcia ich dziecka do żłobka na zwolnione miejsce.
 •  Zapisy do żłobka obejmują kilka etapów:
  – Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki,
  – Ogłoszenie listy przyjętych dzieci,
  – Potwierdzenie woli zapisania dziecka do wybranej placówki (jeśli rodzice tego nie zrobią, wniosek zostanie odrzucony i nie będzie brał udziału w rekrutacji do żadnej placówki) oraz złożenie dodatkowych dokumentów,
  – Rekrutacja uzupełniająca – zapisy do żłobków, w których są jeszcze wolne miejsca (czerwiec-lipiec).