Informacje o ochronie prywatności

Kim jesteśmy?

UNHCR jest Agendą ONZ ds. Uchodźców, która pomaga uchodźcom w sytuacjach kryzysowych i chroni uchodźców przed odesłaniem do kraju pochodzenia. UNHCR pomaga polskiemu rządowi w dostarczaniu pomocy humanitarnej uchodźcom uciekającym z Ukrainy oraz w koordynowaniu dostarczania pomocy między organizacjami pozarządowymi i dostawcami usług.

Powody gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych przez UNHCR są wyjaśnione poniżej. CRS i partner Caritas działają w imieniu UNHCR podczas gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych z powodów, które wyjaśnimy poniżej.

Dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będą gromadzone w celu umożliwienia UNHCR wykonywania swojego mandatu. Naszym zadaniem jest pomoc uchodźcom. Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane w celu udzielenia Państwu pomocy.  Proces ten nazywa się rejestracją w celu uzyskania pomocy i nie jest połączony z procesem zbierania danych osobowych przez rząd polski.

UNHCR wykorzystuje informacje zebrane podczas rejestracji, aby określić, które osoby potrzebują pomocy i jakiego rodzaju pomocy, a także dowiedzieć się, kto otrzymał pomoc, kiedy i gdzie.

Jakiego rodzaju danych osobowych potrzebujemy i jak zamierzamy je wykorzystać?

UNHCR będzie potrzebował Państwa danych osobowych, w tym Państwa

 1. dane biograficzne (takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, narodowość, skład rodziny)
 2. niezbędne informacje o wszelkich szczególnych potrzebach (np. stanie zdrowia), które mogą umożliwić Państwu lub Państwa rodzinie bardziej ukierunkowaną pomoc i wsparcie,
 3. zdjęcie i odciski palców do celów identyfikacji i dystrybucji,
 4. dane kontaktowe (takie jak adres i numer telefonu), aby móc skontaktować się z Państwem i udzielić pomocy za pośrednictwem usług mobilnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia Ci  pomocy pieniężnej.  Możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli zapewnimy Ci długoterminową ochronę i pomoc lub w razie potrzeby wykazania odpowiedzialności za nasze działania.

Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne i tylko ci, którzy będą musieli je zobaczyć, będą mieli do nich dostęp.

Kto będzie miał dostęp do Państwa danych?

Jeżeli jest to konieczne do udzielenia i skoordynowania pomocy, Twoje dane osobowe, inne niż odciski palców, mogą być udostępniane. 

 1. CRS i jego partner, CARITAS, którzy gromadzą i wykorzystują Twoje  dane osobowe w imieniu UNHCR
 2. Santander Bank Polska dostawcą usług finansowych w zakresie pomocy gotówkowej
 3. Inne humanitarne organizacje pozarządowe w Polsce niosące pomoc uchodźcom

Pamiętaj, że Twoje odciski palców nie będą nikomu udostępniane. 

W żadnym wypadku nie udostępnimy Twoich danych osobowych rządowi ukraińskiemu ani żadnemu innemu podmiotowi innemu niż wskazany  powyżej bez Twojej zgody.

Co jeszcze powinni Państwo wiedzieć?

Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu odpowiednią pomoc na podstawie informacji, które nam Państwo przekazują. Dlatego ważne jest, aby podać nam dokładne dane. Jeśli podane przez Państwa informacje nie są poprawne według Państwa najlepszej wiedzy, może mieć to negatywny wpływ na dostęp do pomocy i usług, a nawet wstrzymać dostęp do nich.

Decyzje o tym, czy kwalifikują się Państwo do otrzymania pomocy, będą podejmowane w wyniku interwencji personelu UNHCR i/lub personelu organizacji partnerskiej.   

Jakie są Państwa prawa?

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do odpowiednich informacji dotyczących tego, w jaki sposób je wykorzystujemy. Mają Państwo prawo do poprawiania lub aktualizacji swoich danych osobowych. Pod pewnymi warunkami mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Proszę pamiętać, że mogą Państwo skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z nami za pośrednictwem kanałów podanych poniżej, a także kontaktując się z personelem rekrutacyjnym z pytaniami i powodami odmowy pomocy.

Należy pamiętać, że Państwa dane osobowe są niezbędne do koordynacji świadczenia pomocy. W związku z tym, jeśli zdecydują Państwo o rezygnacji z rejestracji lub sprzeciwiają się dalszemu wykorzystywaniu przez nas Państwa danych osobowych, nie będą Państwo mogli skorzystać z pomocy pieniężnej, co może również mieć dalszy wpływ na pomoc udzielaną przez UNHCR i humanitarne organizacje pozarządowe.

Jak można się z nami skontaktować?

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, lub jeśli chcą Państwo złożyć wniosek lub skargę dotyczącą wykorzystywania przez nas Państwa danych osobowych, mogą Państwo to zrobić poprzez

 • bezpośrednią rozmowę z personelem
 • wysyłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected]
 • przesłanie pisma na adres:
  UNHCR
  Przemysłowa 30,
  00-450 Warszawa

Zobacz także: