راپوردهی کلاهبرداری و فساد

همه مساعدتهای بشردوستانه ارائه شده رایگان هستند. پرداخت پول برای مساعدت باعث نمی‌شود شما مستحق آن مساعدت شوید.

مراقب باشید که همه خدمات UNHCR که برای پول ارائه شوند، جعلی هستند.

سوء رفتار چی است؟

سازمان ملل متحد سوء رفتار را این طور تعریف می‌کند «هر نوع قصور کارمندان عضو برای اجرای وظایفش ذیل منشور سازمان ملل متحد، مقررات کارمندان و قوانین کارمندان یا سایر مسائل مدیریتی، ا رعایت استندردهای رفتاری مورد انتظار از خادم ملکی بین‌المللی.»

کلاهبرداری، فساد و بهرهکشی و سوءاستفاده جنسی، چه ذریعه پرسونل UNHCR یا پرسونل شریک، سوء رفتار محسوب می‌شود.

در برابر تقلب هوشیار باشید

  • به کدام شخص یا سازمان که از شما برای خدمات UNHCR یا شرکای آن پول می‌خواهد، اعتماد نکنید.
  • قبل از اشتراک‌گذاری معلومات شخصی و مدارک هویتی، تقاضای مشاهده کارت شناسایی رسمی اشخاص که ادعا می‌کنند ارائه‌دهنده خدمات هستند را کنید
  • از کسانی که به شما پیشنهاد اسکان مجدد، مساعدت مالی یا سایر انواع مساعدت، اسناد جعلی، یا ادعاهای جعلی در ازای پول یا سایر خدمات می‌کنند، دوری کنید. ممکن است این پیشنهادها شخصی یا ذریعه رسانه‌های اجتماعی (بشمول فیسبوک، یوتیوب، واتساپ، وایبر، تلگرام یا سایر برنامه‌ها) به شما ارائه شود.
  • اشخاص که قصد سوءاستفاده از موقعیت شما دارند ممکن است اسناد جعلی به شما نشان دهند تا شما را متقاعد کنند که با UNHCR یا سایر آژانس‌ها در ارتباط هستند.

برای معلومات مطمئن درباره کار و خدمات UNHCR: به ویب سایت‌های رسمی UNHCR (اسم آنها به unhcr.org ختم می‌شود) مراجعه کنید.

راپوردهی تقلب و سوء رفتار مشکوک

اگر از یک سوء رفتار مرتبط با UNHCR مطلع هستید، یا تشویش دارید یا مظنون هستید، می‌توانید مستقیماً به ذیل راپور دهید:

UNHCR پولند: [email protected]

دفتر سرمفتش UNHCR (IGO) در قرارگاههای مرکزی UNHCR:

ایمیل: [email protected]

فاکس محرمانه: +41 22 739 7380

آدرس پستی: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

با راپور شما محتاطانه برخورد میشود و طرز مکمل محرم نگه داشته میشود.

برای کسب معلومات اضافه: https://www.unhcr.org/inspector-generals-office.html