Sığınma talebim reddedildi, şimdi ne olacak?

İltica başvurunuz reddedilirse, veya ikincil koruma statüsü tanınmasına rağmen siz mülteci statüsü hakkınızın olduğunu düşünüyorsanız, İtiraz Mercii nezdinde (2. derece) bu karara itiraz etme hakkına sahipsiniz. İtiraz başvurunuzu, bu red kararını veren ilgili Bölgesel İltica Ofisi veya Yetkili İltica Birimine, elinize almış olduğunuz karar metninde belirtilen süre zarfında yapmanız gerekmektedir.

Kararı veren Bölgesel İltica Ofisinin (veya İltica Biriminin) uzağında olan herhangi bir barınma tesisinde kalıyorsanız, itiraz başvurunuzu en yakın İltica Ofisine yapabilirsiniz. Bu durumda, itiraz başvurunuz  aynı gün elektronik olarak e-posta aracılığı ile, kararı veren bölgesel İltica Ofisi veya bağımsız İltica Birimine gönderilecektir. İtiraz başvurunuzu yapabilmek için bizzat yetkili İltica Ofisine gitmeniz gerektiği gibi yanınızda, siz veya avukatınız tarafından imzalanmış, itiraz başvurusu için gerekli belgeyi de (itiraz başvurusunu) getirmeniz gerekmektedir. Eğer tutuklu iseniz itiraz başvurunuzu tutuklu olduğunuz tutukluluk merkezi veya merkezin Yöneticisine vermek zorundasınız. Bu kişi itiraz başvurunuzu faks veya elektronik olarak, kararı veren bölgesel İltica Ofisi veya Bağımsız İltica Ofisi Birimine gönderecektir.

İtiraz başvurusunu yaptıktan sonra size yeniden bir Uluslararası Koruma Başvuru Kartı verilecektir.

İitica Ofisi 2. derecedeki itiraz başvurunuzun değerlendirilmesi esnasında başvurunuzu ücretsiz olarak desteklemek amacıyla, avukatlardan oluşan hukuki danışmanlar veri tabanına sahiptir. Hukuki destek almak için, aşağıdaki adresten elektronik olarak başvuruda bulunabilirsiniz https://applications.migration.gov.gr/ypiresies-asylou/.

İtiraz başvurunuz Bağımsız İtiraz Kurulu tarafından incelenecektir. Bağımsız İtiraz Kurulu,  genellikle, dosyanızın içeriğindeki bilgilerden yola çıkarak başvurunuzu inceler ve bizzat sizi mülâkata davet etmez. İtirazınızın görüşüleceği tarih hakkında bilgi sahibi olacağınız gibi, eğer arzu ederseniz, Bağımsız İtiraz Kurulunun dikkate alması gereken ilave bilgileri de hangi tarihte sunmanız gerektiği hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Bağımsız İtiraz Kurulu tarafından mülâkata davet edilmeniz durumunda, gerçekleşecek mülâkat tarihinden on (10) iş günü öncesinden size bilgi verilecektir. İtiraz Kuruluna avukat veya başka bir danışman eşliğinde katılma hakkına sahipsiniz.

Bağımsız İtiraz Kurulu  size mülteci statüsünü veya ikincil koruma statüsünü verebilir veya başvurunuzu reddedebilir.

İtirazınızın reddedilmesi veya ikincil koruma statüsü almanız durumunda, mülteci statüsüne sahip olmanız  gerektiğini düşünüyorsanız, kararın size tebliğ edildiği günden itibaren otuz (30) gün içerisinde, kararın iptali için bölgesel yetkili İdari Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunabilirsiniz. İptal başvurusu kararın otomatik olarak askıya alınmasını sağlamaz, yani itiraz başvurunuz reddedildiği takdirde ülkeden uzaklaştırılmanız mümkündür.

Başvurunuzun reddedilmesi durumunda, ülkeden uzaklaştırılana veya başvurunuz hakkında nihai olumlu karar verilene kadar Sınırdışı Edilme Öncesi Tutukluluk Merkezinde tutulacaksınız. Sınırdışı Edilme Öncesi Tutukluluk Merkezinde, gerek sonradan yapılmış yeni başvuru veya iptal başvurusu ya da askıya alma başvurusu yapmış olsanız bile, tutuklu kalacaksınız. İtiraz başvurunuzun reddedilmesi durumunda, Bağımsız İtiraz Kurulu ülkenize geri dönmeniz yönünde karar verecektir.

İkinci derecede iltica süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için Göç ve İltica Bakanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Göç ve İltica Bakanlığının internet sitesinde süreçle ilgili bilgi 18 dilde mevcuttur.