Maxay yihiin xuquuqaha aan leeyahay ama waajibaadka i saaran Magangalyo-doon ama qaxoonti ahaan?