Eğitim


İlk ve orta öğretim

Bütün mülteciler ve sığınmacılar eğitim alma hakkına sahiplerdir ve Türk makamları tarafından kendilerine bir yabancı kimlik numarası verildikten sonra Türk okullarına kayıt yaptırabilirler. UNHCR, çocuğunuzu mümkün olduğunca kısa sürede okula kaydettirmenizi tavsiye etmektedir. UNHCR kayıt veya mülteci statüsü belirleme usulleri tamamlanana kadar beklemenize gerek yoktur.

  • Türkiye’deki tüm çocuklar eğitim hakkına sahiptir.
  • Devlet okulları ücretsizdir.
  • Çocuğunuzu okula kaydettirmeden önce Türk makamlarına kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
  • Çocuğunuzu okula kaydettirmek istiyorsanız, doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidin.
  • Okul yalnızca öğrenme demek değildir; okula gitmek çocuklara pek çok sosyal ve duygusal yarar sağlamaktadır.

Mülteciler ve sığınmacılar, okula gitmenin yanı sıra Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu kurslara (Türkçe dil kursları dâhil) katılabilirler. Bu kurslar ücretsizdir.

Türkiye’de ne kadar kalacak olursanız olun, çocuklarınızın okula gitmesi önemlidir! Başka bir ülkeye yerleştirilmeyi veya ülkenize geri dönmeyi umut ediyor olsanız bile, sizin ve ailenizin Türkiye’de geçirdiğiniz zamanı çocuklarınızın yeni eğitim sistemine sosyal ve akademik olarak uyum sağlamalarına yardımcı olacak becerileri geliştirecek şekilde kullanmanız önemlidir. Çocuklarınız okuldan ne kadar uzun süre ayrı kalırsa, işler o kadar zorlaşır.

Okula devam etmek, eğitim açısından sağladığı yararlara ek olarak çocuklarınızın yerinden edilmenin etkilerinden kurtulmalarına da yardımcı olacaktır. Düzenli bir rutine (her gün okula veya dil kurslarına devam etmek) sahip olmak çocuklarınıza ve gençlere istikrar getirecektir. Okula gitmek, aynı zamanda sizin ve ailenizin Türkiye’de yardım ihtiyacı içinde olmanıza yol açan durumlara ve geçmişte olanlara odaklanmanız yerine geleceğe odaklanmanızı sağlar.

Çocuğunuzu okula nasıl kaydettirebilirsiniz?

Çocuklarınızı kayıtlı olduğunuz ildeki okullara kaydettirmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzu en yakın devlet okuluna kaydettirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidin. İhtiyaç duyacağınız belgeler şunlardır: Türk makamlarına kayıtlı olduğunuzu gösterir belge (yabancı kimlik numarası) ve ikamet adresini gösterir belge (muhtardan alınır). Müdürlük, evinize en yakın okulu belirleyecektir ve çocuğunuzun hangi sınıfa yerleştirileceğine karar vermek için kısa bir sınav uygulayabilir.

İkamet ettiğiniz ilde bir SGDD veya İKGV ofisi bulunuyorsa, size yardım edebilirler.


Üniversite eğitimi

Mülteciler Türkiye’de üniversiteye gidebilirler. Türk üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler şu şartları yerine getirmelidirler: Yabancı kimlik numarası, 12. sınıfı tamamlamış olduğuna ilişkin kanıt, kayıt olmak istenen üniversite tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçları ve kayıt olmak istenen kurumun eğitim dilinde yetkin olduğunu gösterir kanıt.

Akademik programlar ve yabancı öğrencilere yönelik kabul şartları da dâhil olmak üzere kabul şartlarına ilişkin bilgiye üniversitelerin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Mülteci ve sığınmacı olan öğrencilerin üniversiteler tarafından “yabancı öğrenci” olarak görüldüğünü lütfen göz önünde bulundurun. Yabancı öğrencilerden daha fazla tutarda eğitim harcı istenebilir.


Türkiye’de çevrimiçi (online) öğrenim görmek

Yabancı öğrenciler Türkiye’de bulunan çevrimiçi ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilirler. Anadolu Üniversitesi tarafından verilen derece ve diplomalar, Türkiye’de ve uluslararası alanda tanınırlığa sahiptir.

Bir dizi farklı kurum da çevrimiçi programlar sunmaktadır (örn. University of the People, Coursera). Bu programların çoğu Türkiye’de resmi olarak tanınmamaktadır. Bu kurslar bilgi tazeleme ve öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına yardımcı olma açısından yararlıdır.


Beceri kazandırma ve mesleki eğitim

Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek okullarına kayıt yaptırabilirler. Kayıt usul ve şartları diğer okullarla aynıdır.

Beceri kazandırma kursları, Halk Eğitim Merkezleri tarafından ücretsiz olarak verilmekte ve sertifikaları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu kurslara kayıt yaptırmak için geçerli bir yabancı kimlik numaranızın olması gerekmektedir.


Türkçe dil öğrenimi

Türkçe öğrenmek, Türkiye’de yaşarken temel bir hayatta kalma becerisidir. Türkçe öğrenmek günlük hayatı ve basit işleri (alışveriş, toplu taşıma kullanma) kolaylaştıracak, aynı bölgede yaşayan başka kişilerle arkadaşlık kurulmasına olanak sağlayacak ve acil durumlarda (doktor veya polisle iletişim kurma) yardımcı olacaktır.

Halk Eğitim Merkezleri tarafından ücretsiz Türkçe kursları verilmektedir. Kursa kaydolmak için lütfen bulunduğunuz ildeki Halk Eğitim Merkezine başvurun. UNHCR’nin ortakları bulunduğunuz ildeki dil kurslarına ilişkin daha fazla bilgi sunabilirler.


Eğitime yönelik mali destek

UNHCR’ye kayıtlı olan ailelere UNHCR tarafından eğitim hibesi verilmektedir. Mali yardım her sömestr için verilmektedir. Yardım sağlanması çocuğun okula kaydolmuş olması şartına bağlıdır. Yardım başvurunuza geçerli bir kayıt sertifikası da eklemeniz gerekmektedir.

Bu eğitim hibesi başvurusunu yapmak için ihtiyaç duyacaklarınız: Geçerli (aktif) bir UNHCR dosya numarası ve çocuğunuzun bir Türk okuluna kayıtlı olduğuna ilişkin kanıt (bu kanıt belgesinde; öğrencinin adı, okulun adı, çocuğun kayıtlı olduğu sınıf, belgenin tarihi, okul müdürünün imzası ve okulun mührü bulunmalıdır). Yardım başvuruları UNHCR’ye gönderilmeli veya SGDD ya da İKGV ofislerine teslim edilmelidir.

UNHCR, çok sınırlı sayıda öğrenciye yüksek öğrenime yönelik DAFI bursu vermektedir. Bu burs, harç maliyetlerinin ve yaşam masraflarının karşılanmasını kapsamaktadır. Başvuru usulleri, Temmuz veya Ağustos ayında ortaklar aracılığıyla UNHCR’nin internet sitesinde ve Facebook sayfasında ilan edilir.

Feedback

How can we improve this website? Please feel free to give us feedback if there is any information you believe is missing or could be wise to have on this website.

(Your privacy will be respected and the confidentiality of your answers will be maintained)