Obowiązki osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Po złożeniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej wszystkie osoby ubiegające się o azyl muszą:

  • Pozostać na terytorium Polski do czasu wydania ostatecznej decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej.
  • Poinformować Urząd do Spraw Cudzoziemców o każdej zmianie miejsca zamieszkania
  • Powstrzymać się od pracy przez pierwsze 6 miesięcy
  • Wyrazić zgodę na pobieranie odcisków palców i fotografowanie, badania lekarskie i inspekcje
  • Zgłosić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na rozmowę oraz przestrzegać wszystkich procedur i terminów

Osoby ubiegające się o azyl niebędące w areszcie:

  • Muszą zgłosić się do ośrodka recepcyjnego (w Białej Podlaskiej lub Podkowie Leśnej) prowadzonego przez Wydział Pomocy Społecznej w ciągu 2 dni od złożenia wniosku. Straż Graniczna wskaże, do którego ośrodka recepcyjnego zostaniesz skierowany/skierowana.
Musisz udać się do ośrodka recepcyjnego, nawet jeżeli nie potrzebujesz polskiej pomocy społecznej.   Jeżeli osoba ubiegająca się o azyl nie zgłosi się do ośrodka recepcyjnego w ciągu dwóch dni od złożenia wniosku, jej wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zostanie anulowany.

Źródła: Strona internetowa Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
https://www.gov.pl/web/udsc-en/free-information-and-legal-assistance
Dostępna w językach polskim, rosyjskim i angielskim


Zobacz także: