Baga nagaan dhufte

UNHCR Liibiyaa - Gargaarsa baqattootaa fi koolu galtootaaf

Baga gara marsariitii ‘Gargarsaa’ kan UNHCR, bakka bu’aa baqattootaa Dhaabbata Mootummoota Gamtoomaniin geggeeffamutti dhuftan. Koolu galtoonnii fi baqattoonni UNHCR Liibiyaatti galmaa’an tajaajila murtaa’e UNHCR fi michoota isaa irraa fayyadamoo ta’uu danda’u.

Gorsa: Qabiyyee jiru hunda daawwachuuf kolbaa ‘baafata’ kan gar bitaa gubbaa asxaa UNHCR cina jiru fayyadami.

Fuula kana irratti odeeffannoo waa’ee armaan gadii  argata:

Galmee dabalatee tajaajilli UNHCRn kennu HUNDI BILAASHAAN/kafaltii malee tola akka kennamu hubadhaa.


Akkasumas kaneen armaan gadii daawwachuu dandeessu: