Akkaataa Gargaarsa barbaaduu

Birooshura Tajaajilaa keenya buufachuu yoo barbaaddan, maaloo as tuqi.


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi'a >> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa