Akkaataa Gargaarsa barbaaduu


<< Gara fuula jalqabaa Liibiyaatti deebi’a
>> Fuula Gargaarsa keenya irratti biyya biraa filadhaa