Sida caawimaad loo raadsado


<< Ku laabo bogga hore ee Liibiya
>> Ka dooro waddan kale bogga Caawinaanta