Ciwaanada/meelaha laga xiriiri karo iyo laynka-furan ee la soo wici karo

Wac: ๐Ÿ“ž Laynka/taleefnka laga heli karo xafiiska diiwaangelinta ee UNHCR: 0911633466  

0910021631ย (WhatsApp messages only)

(Axad ilaa Khamiis 08:30 subaxnimo-16:30 galabnimo)

Wac: ๐Ÿ“ž Laynka/taleefnka laga heli karo xafiiska badbaada/xaq-dhowrka ee UNHCR: 0917127644

(Axad ilaa Khamiis 08:30 subaxnimo-16:30 galabnimo)

Wac: ๐Ÿ“ž Laynka/taleefanka laga heli karo xarunta warcelinta iyo cabashada ee Tawasul: 1404

(Axad ilaa Khamiis 08:30 subaxnimo-16:30 galabnimo)

Khad bilaash oo aad ka heli kartid macluumaad ku saabsan barnaamijyada baniโ€™aadanimo, aad sidoo kale ku soo gudbin kartid wixii cabasho ah, falcelin/warcelin aad ka samayn kartid howl la qabtay, iyo waliba in laguu gudbiyo hayโ€™adaha baniโ€™aadanimo ee qaabilsan xallinta howlaha laga soo cabtay.

Wac: ๐Ÿ“ž CESVI telefoonada: 0910027716 OR 0922767166

(Axad ilaa Khamiis 08:30 subaxnimo-16:30 galabnimo)

Arimaha la xiriira caafimaadka maskaxda iyo caawimaadaha nafsiga ah ama caawimaadaha la xiriira tacaddiyada jinsi, sidoo kale arimaha la xiriira xaq-dhowrka caruurta iyo howlaha kale ee badbaadada la halmaala, arimaha lacag-bixinta iyo qabsashada ballamaha lagu booqanayo xarunta loogu adeego bulshada.

Wac: ๐Ÿ“ž IRC Si aad u hesho gagaar caafimaad:

Taleefanka lagala xiriiro arimaha caafimaad ee degdegga ah: ๐Ÿ“ž 0910354839 (24/7 – Maalin kasta iyo wakhti kasta)

Taleefanka laga heli karo la talinnada guud ee caafimaadka la xiriira: ๐Ÿ“ž 0910347365 (Axad ilaa Khamiis 09:00-17:00)


<< Ku laabo bogga hore ee Liibiya
>> Ka dooro waddan kale bogga Caawinaanta