همکاران و اطلاعات تماس

سرویس مهاجرت وابسته به وزارت مدیریت منطقه ای و زیر ساختارهای جمهوری ارمنستان

سرویس مهاجرت درخواست های پناهندگی را بررسی کرده و در مورد درخواست های دریافت پناهندگی در جمهوری ارمنستان تصمیماتی اتحاذ می کند.

دامنه فعالیت

 • پذیرش پناهجویان،
 • تعیین وضعیت پناهندگی،
 • حمایت در ادغام،
 •  تشویق ادغام پناهندگان از طریق هدایت برنامه های سازمان های همکار،

آدرس: ارمنستان، شهر ایروان، 0037، خیابان کاراپت اولنِتسی، پلاک 3/31

تلفن: 14 50 27 60 374+، 34 50 27 60 374+

024 275 33 374+ / 034 275 33 374+ (برای پناهندگان)
024 275 60 374+ / 034 275 60 374+ (برای پناهجویان)

پست الکترونیکی: [email protected]

تارنما: www.migration.am

مدافع حقوق بشر

مدافع حقوق بشر بعنوان یک مقام رسمی بطور مستقل عمل می نماید و حفظ حقوق و آزادی های فردی از سوی حکومت، مقامات رسمی، نهادهای خود گردان محلی و همچنین سازمان های فعال در زمینه خدمات عمومی را دنبال می کند. مدافع حقوق بشر به احیای حقوق و آزادی ها نقض شده نیز کمک می نماید.

تلفن: 51 76 53 10 374+

آدرس: 0002، ایروان، خیابان پوشکین 56 آ

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

شماره تماس مستقیم: 116

تارنما: www.ombuds.am

دفتر وکیل تسخیری کانون وکلا

دفتر وکیل تسخیری کمک های حقوقی رایگان از جمله به پناهجویان، پناهندگان و نیز افرادی که در جمهوری ارمنستان موقتاً تحت حمایت می باشند، قربانیان قاچاق انسان (مشروط بر این که از سوی کمیسیون امور قاچاق انسان به عنوان قربانی به رسمیت شناخته شود) و شکنجه و همچنین به آن افرادی که امکان استفاده از خدمات حقوقی جهت دفاع از حقوق و آزادی های خود در مراجع قضایی و سایر نهادهای عمومی ندارند، ارائه می نماید.

تلفن: 14 07 60 10 374+

آدرس: 0010، ایروان، خیابان زاکیان 2-7، طبقه دوم  

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

تارنما: www.advocates.am

سازمان اجتماعی خیریه «رسالت ارمنستان»

فعالیت های در حال اجرا در دفتر مرکزی رسالت ارمنستان، اماکن اسکان پناهندگان، اقامتگاه ویژه و خانه های اجتماعی عبارتند از:

 • خدمات اجتماعی (مشاوره، مدیریت پرونده، هدایت و راهنمایی)
 • حمایت حقوقی (مشاوره، دفاع از حقوق و وکالت قضایی)
 • خدمات درمانی (حمایت اطلاع رسانی، راهنمایی و هدایت، به درمان و در اختیار گذاشتن داروها)
 • خدمات مراقبتی (برای معلولین و سالمندان)
 • پشتیبانی اجاره محل سکونت بطور جزئی
 • حمایت از منافع
 • کمک های بشر دوستانه نقدی
 • کمک های بشر دوستانه در قالب کالاهای اساسی غذایی/غیر غذایی
 • دفاع از منافع، از جمله در راستای کاهش بی تابعیتی

آدرس: ارمنستان، شهر ایروان، خیابان گارگین نژده، پلاک 42

تلفن: 92 47 44 (010)، 93 07 44 (094)، 45 35 40 (096)

پست الکترونیکی: [email protected]

تارنما: www.mission.am صفحه فیس بوک: www.facebook.com/MissionArmenia

جمعیت صلیب سرخ ارمنستان

دامنه فعالیت

 • بازدیدهای نظارتی هفتگی از اقامتگاه  ویژه
 • تشکیل جلسات اطلاع رسانی انفرادی و گروهی/ راهنمایی انتشار و ارائه مطالب اطلاعاتی
 • مشاوره در خصوص کار و اشتغال و راهنمایی
 • برنامه عملیاتی تشویق درآمد زایی، تامین ابزار، جهت گیری تجاری، پشتیبانی مضاعف (بر اساس ایده تجاری قبلی)
 • برگزاری دوره های تدریس در خصوص آمادگی وضعیت های اضطراری و کمک های اولیه
 • اجرای برنامه ها در راستای اقدامات پیشگیری از خشونت های جنسی و جنسیتی
 • حمایت انفرادی از بازماندگان خشونت جنسی و جنسیتی
 • ارائه مشاوره انفرادی روانی
 • بازدیدهای نظارتی از نقاط مرزی
 • ارائه خدمات مترجمی

آدرس: ارمنستان، شهر ایروان، خیابان پارونیان، پلاک 1/21

تلفن: 050 625 60 374+

پست الکترونیکی: [email protected]

بنیاد بشردوستانه سوئیسی «کازا»

دامنه فعالیت

 • دوره ها / برنامه های با هدف مشارکت اقتصادی و اجتماعی. بازآموزی حرفه ای (دوره آشپزی)، آموزش حرفه ای انفرادی، دوره های کامپیوتر، دوره های زبان روسی، مهارت های خود اشتغالی.
 • برنامه ها و مراسمات مشارکت جوانان
 • برنامه «وحدت برای تنوع» (اتحادیه جوانان و اردوگاه بین فرهنگی)، «ادغام جوانان» (باشگاه ایروان-حلب، ابتکارات جوانان، اردوگاه جوانان، باشگاه جوانان).
 • برنامه ادغام اجتماعی – فرهنگی، برنامه «به جامعه بپیوندید» (دوره های زبان ارمنی و جلسات فرهنگی برای ساکنان اقامتگاه ویژه به کمک داوطلبان).
 • پشتیبانی از بهره برداری از مرکز فناوری جامعه در شهر گوریس.

آدرس:

ارمنستان، شهر ایروان، خیابان نعلبندیان، پلاک 29

تلفن: 844 541 10 374+، 844 541 77 374+، 845 541 55 374+

(ایام کاری: دوشنبه – شنبه)

پست الکترونیکی: [email protected]، [email protected]

تارنما: www.kasa.am/fr/ فیسبوک: KASA Swiss Humanitarian Foundation

بنیاد مرکز حمایت از کودکان صندوق امداد ارمنستان

مرکز حمایت از کودکان صندوق امداد ارمنستان در طی بحران ها خدمات مداخله و توانبخشی به کودکان بین 3 تا 18 سال که نیازمند به این گونه خدمات هستند به شرح زیر ارائه می دهد:

1. نیاز به سر پناه امن – این سرویس کوتاه مدت است و مراقبت و محافظت 24 ساعته در تمام روزهای هفته ارائه می دهد، و همچنین

 • حمایت اجتماعی- آموزشی
 • حمایت روانی
 • حمایت پزشکی کودکان
 • مشاوره حقوقی

2. نیاز به حمایت اجتماعی- روانی – این خدمات هم به کودکانی که به مرکز پناه برده اند و هم به کودکان خارج از مرکز که مشکلات و نگرانی هایی متوجه آنان است ارائه می شود، این خدمات عبارتند از:

 • مشاوره انفرادی و خانوادگی
 • مدخله در فائق آمدن تعارضات خانوادگی
 • مداخله و پشتیبانی برای دسترسی به خدمات مربوطه
 • رشد مهارت ها
 • کمک به تحقق حقوق در روند ادغام کودکان موضوع نگرانی و خانواده های آنها

3. نیاز به توسعه لزوم مقاومت و  انعطاف پذیری – این خدمات هم به کودکانی که به مرکز پناه برده اند و هم به کودکان خارج از مرکز که مشکلات و نگرانی هایی متوجه آنان است ارائه می شود. آن از طریق هنر درمانی تفکر خلاق را توسعه می دهد، خود بیانی را تشویق، اعتماد به نفس را افزایش می دهد و مکانیسم های دفاعی شخصی را فعال می کند.

آدرس: ارمنستان، شهر ایروان، خیابان کاراپت اولنِتسی، پلاک 64

تلفن: 150 540 60 374+، 150 240 95 374+

خط تماس مستقیم: 111 61 (0800)

پست لکترونیکی: [email protected] تارنما: www.farusa.org

خدمات زندانبانی وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان

پناهجویانی که در ندامتگاه بسر می برند می توانند از مدیریت ندامتگاه تقاضا نمایند تا درخواستشان را به سرویس دولتی مهاجرت ارجاع نمایند. مدیریت ندامتگاه موظف است به پناهجویان حقوق و وظایف قانونی آنان را اعلام نماید. مصاحبه و کلیه اطلاعات ارائه شده از سوی پناهجویان به ثبت رسیده و به سرویس مهاجرت منتقل می شود.

خط تماس مستقیم: 73 22 44 10 374+

آدرس: 0061، ایروان، خیابان آرشاکونیاتس 63  

تارنما: www.ced.am

سازمان بین المللی مهاجرت

سازمان بین المللی مهاجرت به مدیریت بشردوستانه و منظم مهاجرت و همچنین حفاظت موثر از حقوق بشر مهاجرین کمک نموده و در صورت لزوم با سایر سازمان های بین المللی مربوطه، در تسهیل در امر بازگشت داوطلبانه و ادغام مجدد پناهندگان، آوارگان، مهاجرین و دیگر اشخاصی که نیازمند به خدمات مهاجرت بین المللی هستند، کمک می نماید.

تلفن: 92 56 58 10 374+

آدرس: 0010، ایروان، خیابان پطروس آدامیان 14

پست الکترونیکی: [email protected]

سایت اینترنتی: www.iom.int/countries/armenia