کمک به پناهندگان

نهادهای دولتی و غیر دولتی در چهارچوب صلاحیت های خود، در امور و مسائل متنوع به پناهندگان کمک می کنند.

 • کمک در تامین اقامتگاه،
 • کمک مادی،
 • کمک حقوقی،
 • کمک روانی،
 • کمک اجتماعی،
 • کمک بهداشتی،
 • کمک آموزشی،
 • کمک بازنشستگی،
 • کمک در امر تشریفات مربوط به بازنشستگی.

کمک در تامین اقامتگاه

دولت متعهد به تامین اقامتگاه برای اشخاصی که پناهنده شناخته شده اند نیست. اقامتگاه های عمومی زیر نظر سرویس مهاجرت وجود دارد که در صورت وجود اتاق های خالی از سکنه، می تواند به شما اتاق خوابگاهی اختصاص بدهد. موضوع اختصاص اتاق مورد بررسی قرار گرفته و آن از سوی گروه کاری هماهنگ کننده وابسته به سرویس مهاجرت اختصاص داده می شود. لازم است که درخواست مربوطه از ساعت 09:00 الی 18:00 هر روز اداری دلخواه از دوشنبه الی جمعه به سرویس مهاجرت ارائه گردد (وقت استراحت: 14:00-13:00).

کمک بهداشتی

در صورت داشتن مشکلات سلامتی، شما می توانید به درمانگاه محل سکونت خود مراجعه تا در آنجا به شما کمک پزشکی سرپایی- درمانگاهی رایگان رسانده شود. از سوی موسسات بهداری به شما کمک های پزشکی اورژانس فوری رایگان خواهند رساند.

کمک آموزشی

نهادهای آموزش عمومی در امر حضور و تحصیل رایگان فرزند شما در مدرسه یاری خواهند رساند. برای کسب تحصیلات عالی، همچون شهروندان جمهوری ارمنستان لازم است که به موسسه آموزش عالی در خصوص رشته انتخابی خود و مطابق با روال موجود مراجعه نمایید.

کمک اجتماعی- روانی

کمک اجتماعی- روانی عمدتاً از سوی سازمان های اجتماعی صورت می گیرد. در آخر این کتابچه عناوین، آدرس و شماره تلفن های نهادهایی که می توانید برای دریافت کمک به آنها مراجعه کنید، قید شده است.

اشتغال

جهت یافتن شغل و اشتغال به کار می توانید به سازمان کاریابی کشوری که موارد ذیل را پیشنهاد می نماید، مراجعه کنید:

 • مشاوره دهی و اطلاع رسانی در خصوص خدمات مورد عرضه،
 • مشاوره دهی در جهت یابی حرفه ای،
 • واسطه گری رایگان در اشتغال به کار،
 • شرکت در برنامه های اشتغال،
 • ارتقای کیفی و بازآموزی حرفه ای.

فهرست سازمان های غیر دولتی کاریابی و اشتغال در لینک زیر قابل دسترس است: http://employment.am/am/links.html

کمک حقوقی

طبق قانون جمهوری ارمنستان «پیرامون وکالت» مساعدت حقوقی در اختیار پناهجویان و پناهندگان گذاشته می شود.

دفتر وکیل تسخیری به مقرر و موارد وضع شده به موجب قانون به اقشاری که از نظر اجتماعی آسیب پذیر هستند کمک های حقوقی رایگان ارائه می نماید. پناهندگان مشمول گروه مجزای دارای حق دریافت کمک حقوقی رایگان می باشند.

جهت مشاوره حقوقی می توانید به دفتر مدافع حقوق بشر و کانون وکلای جمهوری ارمنستان مراجعه نمایید.

Also, you can also apply the Office of the Human Rights Defender and the Chamber of Advocates for legal counselling.