در باره دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد

دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در سال 1950 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاسیس شده است. ماموریت دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد هدایت و هماهنگی حمایت از پناهندگان و تلاش های بین المللی در راستای حل مسائل و مشکلات آنان می باشد. دولت ها مسئولیت اصلی حمایت از پناهندگان را بر عهده دارند. ماموریت کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد کمک به افراد فاقد تابعیت نیز می باشد.

نقش دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان

کشور ارمنستان عضو کنوانسیون سازمان ملل پیرامون وضعیت پناهندگان سال 1951 می باشد. دولت جمهوری ارمنستان مسئولیت بررسی درخواست های پناهندگی را بر عهده گرفته است. بنابراین، درخواست نامه های وضعیت پناهندگی می بایستی به سرویس مهاجرت ارائه گردند، که این مرجع در خصوص اینکه آیا متقاضی واجد شرایط دریافت وضعیت پناهندگی در ارمنستان می باشد یا خیر، تصمیم گیری می نماید.

از این رو دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان پناهندگان را به ثبت نمی رساند و مدارک پناهندگی در اختیار نمی گذارد. نقش کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان کمک به نهادهای دولتی جهت تامین فرآیندهای کیفی اعطای پناهندگی و همچنین کمک به انجام وظایف در برابر پناهندگان و پناهجویان بر اساس حقوق و موازین بین المللی می باشد. دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارائه مشاوره اجتماعی و حقوقی و نمایندگی قضایی از طریق سازمان های همکار خود از پناهجویان مساعدت به عمل می آورد. مضاف بر این، دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد غالب اوقات به عنوان ناظر در مصاحبه های مربوط به اعطای وضعیت پناهندگی شرکت می نماید و موضع گیری خود در خصوص نیازهای حمایت بین المللی و مسائل حقوقی پناهجویان از برخی کشورها را به مراجع حکومتی اعلام می دارد.

کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد تلاش های دولت را برای تأمین نیازهای اساسی پناهجویان، پناهندگان و آوارگان تکمیل می کند و با اجرای برنامه ها از طریق سازمان های همکار خود در رفع کمبودها در زمینه های بهداشت، آموزش و تشویق درآمد زایی کمک می نماید.

کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد برای مقامات دولتی، کارکنان سازمان های اجتماعی و همچنین سایر اشخاصی که نقش کلیدی در امور حمایت از پناهندگان دارند، دوره های آموزشی نیز ترتیب می دهد.

دفتر ارمنستانی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد با ارائه مشاوره و پیشنهادات کتبی بهبود بستر حقوقی و سیاست ملی را تبلیغ می نماید.

لطفا توجه داشته باشید که اختیارنامه دفتر ارمنستانی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد درخواست های ارائه شده جهت درخواست پناهندگی در کشورهای دیگر را در بر نمی گیرد. خواهشمند است برای دریافت اطلاعات پیرامون روال و رویه های پناهندگی در کشور های دیگر به سفارتخانه های کشورهای مربوطه مراجعه نمایید.

تمامی خدمات مورد ارائه از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان های اجتماعی همکار رایگان هستند.

شما می توانید با تکمیل فرم استاندارد شکایت در محل دفاتر سازمان های همکار، یا با ارسال نامه به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان یا به آدرس پست الکترونیکی [email protected] خطاب به نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا ارسال به دفتر مرکزی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با مراجعه به سایت اینترنتی www.unhcr.org، علیه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد یا سازمان های همکار آن اقدام به ارائه شکایت نمایید.

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد)

آدرس: دفتر سازمان ملل متحد، ارمنستان، شهر ایروان ، 0010، خیابان پطروس آدامیان، پلاک 14

تلفن: 771 564 10 374+، 892 584 10 374+

پست الکترونیکی:  [email protected]، [email protected]

سایت اینترنتی: http://www.unhcr.org، http://www.un.am/am/UNHCR