متقاضیان پناهندگی در سازمان های زندانبانی

حق درخواست پناهندگی در ارمنستان

اعلامیه جهانی حقوق بشر. «هر فردی در پی آزار و اذیت حق یافتن پناهندگی در کشورهای دیگر و برخورداری از این پناهندگی را دارا می باشد» (بند 1 ماده 14)

قانون اساسی جمهوری ارمنستان. «هر فردی که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرد حق دارد در جمهوری ارمنستان درخواست پناهندگی سیاسی بنماید» (ماده 54)

«هیچ فردی نمی تواند اخراج یا به کشور خارجی تحویل گردد، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد که فرد مذکور می تواند در آن کشور تحت اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز و مجازات قرار گیرد» (بند 1 ماده 55)

چه کسی پناهجو محسوب می شود؟

یک تبعه خارجی که در خارج از کشور متبوع یا محل اقامت دائمی خود است و در ارمنستان تقاضای دریافت پناهندگی می کند و تا قبل از زمان اخذ تصمیم نهایی در مورد درخواست دریافت پناهندگی وی، به عنوان پناهجو به شمار می شود.

شما می توانید به سرویس مهاجرت درخواست ارائه بنمایید اگر:

متعلق به گروه خاص نژادی، مذهبی، ملی، اجتماعی باشید یا ترس قابل توجیه و اساسی از تحت پیگرد قرار گرفتن بخاطر گرایشات سیاسی خود داشته باشید، یا

زندگی، امنیت یا آزادی شما در پی خشونت های دارای ماهیت کلی، حملات خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر موارد نقض جدی نظام اجتماعی با خطر مواجه شده باشد.

شما بعنوان پناهجو:

 • برای ورود غیر قانونی به خاک جمهوری ارمنستان تحت جوابگویی کیفری یا اداری نیستید.
 • اخراج یا به دولت خارجی تحویل داده نمی شوید، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد مبنی بر این که شما ممکن است در کشور مذکور محکوم به اعدام، تحت آزار و شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده قرار گیرید.
 • حق اسکان در مرکز اقامت موقت پناهجویان به شرطی که در آن اتاق خالی وجود داشته باشد دارید.
 • حق استفاده رایگان از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی دارید.
 • حق دریافت کمک حقوقی رایگان دارید که برای آن می بایستی به دفتر وکیل تسخیری مراجعه نمایید،
 • حق مراجعه به مدافع حقوق بشر را دارید اگر معتقدید که حقوق شما از سوی مراجع دولتی، نهادهای خودگران محلی یا مقامات رسمی و همچنین از سوی سازمان های فعال در زمینه خدمات عمومی نقض شده است.
 • حق مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت را دارید.

لازم است بدانید:

 • شما می بایستی مدیریت سازمان ندامتگاهی را درباره قصدتان در خصوص درخواست پناهندگی مطلع سازید که سپس درخواست نامه پناهندگی شما را به سرویس دولتی مهاجرت ارجاع خواهد کرد.
 • درخواست نامه دریافت پناهندگی را می توان در صورت ورود غیر قانونی به خاک جمهوری ارمنستان (بدون اسناد و مدارک کامل مسافرتی) ارائه نمود. در چنین مواردی شما می بایستی به مدیریت ندامتگاه مراجعه نموده و بلافاصله پیرامون قصدتان در خصوص درخواست پناهندگی جمهوری ارمنستان مطلع سازید، اگر تا آن موقع به دیگر نهادهای دولتی (مرزبانان، پلیس، سرویس دولتی مهاجرت) مراجعه نکرده باشد.
 • شما می توانید از طریق مدیریت ندامتگاه درخواست نامه ای خطاب به دفتر وکیل تسخیری کانون وکلای جمهوری ارمنستان مبنی بر در اختیار گذاشتن کمک حقوقی رایگان ارائه نمائید.
 • شما می بایستی در مصاحبه هایی که از سوی نهادهای دولتی ذیصلاح، از جمله مدیریت ندامتگاه برگزار می گردد شرکت نماید.
 • سرویس مهاجرت درخواست نامه دریافت پناهندگی را در مهلت سه ماه پس از ثبت آن تحت بررسی قرار می دهد که مهلت مذکور می تواند تا مهلت سه ماه، به استثنای موارد اعمال رویه های تسریع شده که به موجب قانون وضع شده است، تمدید شود.
 • اطلاعات ارائه شده در موقع انجام مصاحبه از سوی پناهجویان، به هیچ وجه به مقامات کشورتان یا هر طرف ثالث دیگر گزارش نمی شوند.
 • شما می بایستی از قانونگذاری جمهوری ارمنستان پیروی کنید.