دریافت وضعیت شخص فاقد تابعیت

اعلامیه جهانی حقوق بشر. «هر فردی دارای حق تابعیت است» (ماده 15(1))

چه کسی «شخص فاقد تابعیت» محسوب می شود

هر فردی که فاقد تابعیت ارمنستان یا هر کشور دیگری باشد می تواند برای دریافت وضعیت فاقد تابعیت در ارمنستان مراجعه نماید. افرادی که به طور قانونی و غیرقانونی در کشور اقامت دارند حق درخواست دارند.

نحوه درخواست

  • هر فردی که مایل به دریافت وضعیت فاقد تابعیت است می بایستی به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان درخواست نامه ارائه نماید.
  • متقاضی می تواند درخواست نامه را به زبانی که مسلط است تکمیل نماید.

روند درخواست نامه

ظرف سه روز پس از دریافت درخواست نامه، اداره گذرنامه و روادید پلیس به درخواست نامه ترتیب اثر داده و مراتب را کتباً به اطلاع می رساند. مدت بررسی پرونده یک ماه است که می تواند تا دو ماه و بیشتر تمدید شود. در این مدت با متقاضی مصاحبه انجام می شود. در حین مصاحبه، متقاضی باید اطلاعات و (یا) شواهد توجیه کننده درخواست نامه خود ارائه دهد.

تصمیم گیری

پس از بررسی پرونده شما، اداره گذرنامه و روادید تصمیم موافق یا مخالف اتخاذ می کند. در این باره متقاضی کتباً مطلع می شود.

حق شکوائیه

متقاضی از حق ارائه شکوائیه نسبت به تصمیمی که اداره گذرنامه و روادید اتخاذ نموده است در ظرف 60 روز پس از دریافت آن برخوردار است.

سند شخص فاقد تابعیت

در صورت تصمیم موافق، اداره گذرنامه و روادید گواهینامه اقامت شخص فاقد تابعیت در اختیار متقاضی قرار می دهد که وی بابت آن 1500 درام جمهوری ارمنستان می پردازد.

اطلاعات تماس

اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان

خط تلفن تماس مستقیم جهت شکایات و پیشنهادات: 264 370 10 374+

آدرس: ایروان، داویتاشن، منطقه 4، ساختمان 10/17

تارنما: www.police.am