Cinsel sömürü ve istismarla ilgili nasıl şikâyette bulunabilirim?

Cinsel sömürü ve istismar kesinlikle kabul edilemez ve tüm Birleşmiş Milletler çalışanlarının ve STK ortakları bünyesinde çalışan kişilerin cinsel sömürü veya istismarda bulunmaları yasaktır. 

Cinsel sömürü nedir? Cinsel sömürü; hassas bir durumun, güç ilişkisinin veya güvenin cinsel amaçlarla fiili olarak istismar edilmesi veya istismar edilme girişiminde bulunulmasıdır.

Cinsel istismar nedir? Cinsel istismar; güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında fiili olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi tehdidinde bulunulan cinsel faaliyettir.

Birleşmiş Milletler’in Davranış Tüzüğü doğrultusunda, UNHCR personelinin ve STK ortakları bünyesinde çalışan kişilerin aşağıdakileri yapmamaları gerekmektedir:

 • Para, iş, ayrıcalıklı muamele, mal veya hizmet karşılığında herhangi biriyle cinsel faaliyette bulunmak,
 • 18 yaşın altındaki bir bireyle cinsel faaliyette bulunmak,
 • Cinsel açıdan aşağılayıcı, onur kırıcı veya sömürüye dayanan herhangi bir davranışta bulunmak.

UNHCR, BM veya STK personelinin olası bir cinsel sömürü veya istismar olayına karıştığı konusunda bilginiz veya karışmış olma olasılığı konusunda herhangi bir endişeniz veya şüpheniz varsa, lütfen durumu doğrudan UNHCR Genel Merkezi Genel Teftiş Bürosu’na bildirin:

 • E-posta: [email protected]
 • Gizli faks: +41 22 739 7380
 • Adres: UNHCR, 94 Rue de Montbrillant, 1202 Geneva, Switzerland

Şikâyetinizde aşağıdakiler bulunmalıdır:

 • Ne oldu?
  • Olay veya olaylar hakkında ne bildiğinizi ayrıntılı olarak anlatın.
 • İddia edilen uygunsuz davranışı kim gerçekleştirdi?
  • Olaya karıştığını bildiğiniz başka biri var mı? Mümkünse, lütfen kişilerin ad-soyadlarını, iş unvanlarını ve mensup oldukları kuruluşun adını belirtiniz.
 • Olay veya olaylar ne zaman ve nerede meydana geldi?
  • Mümkünse, lütfen tarih ve zaman belirtiniz.

Şikâyetiniz özenle ele alınacak ve tamamen gizli tutulacaktır.

 


İlgili bağlantılar

Dolandırıcılığı ve yolsuzluğu ihbar etme
Nasıl yardım alabilirsiniz?
UNHCR Türkiye