طرح بیمه سلامت برای پناهندگان

مرحله نهم طرح بیمه سلامت در سراسر کشور (از تاریخ 6 اسفند ماه 1401)آغاز شده است و این طرح برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایشو کارت هویت قابل دسترس می باشد.

آسیب پذیر:

پناهنده آسیب پذیر (از جمله پناهندگان دارای بیماری خاص شامل: هموفیلی، تالاسمی، نارسایی کلیه، پیوند کلیه و ام اس) مطابق مراحل قبل می توانند به دفاتر پیشخوان دولت (طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت) در سراسر کشور مراجعه نموده و در پوشش درمانی رایگان این طرح  (از تاریخ 6 اسفند ماه 1401 الی 5 اسفند ماه 1402) ثبت نام نمایند.

پرداخت کنندگان حق بیمه:

مطابق مراحل قبل، سایر پناهندگان دارای کارت آمایش و هویت نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت (طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت) در سراسر کشور مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند. پوشش بیمه این اقشار به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.

نکات مهم:

  • جهت اطلاع از اینکه در گروه آسیب‌پذیر و یا پرداخت‌کننده حق بیمه قرار می‌گیرید، لطفاً به نزدیک‌ترین به دفاتر پیشخوان دولت (طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت) در سراسر کشور مراجعه نمایید و یا با اپراتور اختصاصی سازمان بیمه سلامت به شماره 1666 تماس بگیرید و از وضعیت دسترسی خود در این طرح مطلع گردید. ثبت نام در این طرح در این مراکز پیشخوان انجام می گردد.
  • پناهندگان با ثبت نام در طرح بیمه سلامت می توانند از پوشش بیمه درمانی 12 ماهه بهره مند شوند.
  • –         تمامی پناهندگان می بایست هنگام ثبت نام در مراکز پیشخوان دولت اطمینان حاصل نمایند که پیش ثبت نام را انجام داده اند.
  • تمامی خدمات تشخیصی و درمانی پناهندگان در تمامی بیمارستان های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور، همانند ایرانیان تحت پوشش می باشند.
  • تمامی پناهندگانی که در طرح بیمه سلامت ثبت نام نموده اند، می توانند همچنان با ارائه کارت آمایش/هویت یا برگ تردد معتبر خدمات درمانی مورد نیاز را بدون وقفه در مراکز درمانی در قالب نسخه نویسی و خدمات الکترونیکی دریافت نمایند. با ارائه کارت آمایش/هویت یا برگ تردد معتبر دسترسی شما به طرح بیمه سلامت و پوشش خدمات تحت بیمه درسیستم مراکز درمانی تأیید می گردد.