اطلاعیه پیرامون تمدید روادیدهای منقضی شده

بر اساس اعلامیه کانون انجمن های صنفی دفاتر کفالت اقامت و اشتغال اتباع خارجی، مطابق تصمیم کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی و پلیس مهاجرت و گذرنامه:

آن دسته از اتباع افغانستان که روادید آنها در بازه زمانی اول خرداد ۱۴۰۰ الی پایان اسفند ۱۴۰۱ منقضی شده است، می توانند از تاریخ ۱۴۰۲/۲/۱۰ تا ۱۴۰۲/۴/۱۰ به دفاتر کفالت محل اقامتشان برای گرفتن نوبت تمدید روادید مراجعه نمایند. http://kanoonnobat.ir

در صورتی که ویزای شما قبلا تمدید شده است (کمتر از دو مرتبه تمدید)، لطفاً به مراکز کفالت استان محل تمدید مراجعه شود. آن دسته از ویزاهایی که برای سه بار تمدید شده اند، واجد شرایط این طرح نخواهند بود.

با شرکت در این طرح، افرادی که موفق به مشارکت در طرح سرشماری اتباع فاقد مدرک در سال ۱۴۰۱ نبوده اند، ممکن است فرصت ثبت نام در طرح اخیر تعیین وضعیت اشتغال را داشته باشند که امکان دارد آنها را قادر به اقامت قانونی بلند مدت تر در ایران نماید. عدم شرکت در این طرح ممکن است منجر به عدم حضور قانونی در ایران و اخراج از کشور و همچنین از دست رفتن فرصت بهره مندی از معافیت های احتمالی دولت در جریمه های مربوط به اقامت غیرقانونی پس از انقضای روادید شود.