طرح ملی تعیین وضعیت اشتغال اتباع افغانستانی

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اتباع افغانستانی ۱۸ تا ۶۰ ساله دارای برگه سرشماری سال ۱۴۰۱ را فرا می‌خواند تا نسبت به ثبت نام و دریافت شناسه شغلی اقدام نمایند.

دارندگان برگه سرشماری می‌بایست جهت دریافت نوبت به سایت رسمی http://kanoonnobat.ir مراجعه کنند.

دارندگان برگه سرشماری که استان محل اقامت خود را در وبسایت رسمی http://kanoonnobat.ir نمی‌یابند، باید به صورت حضوری به دفتر صادرکننده برگه سرشماری خود مراجعه کنند.

  • شرکت در این طرح برای افراد بین ۱۸ تا ۶۰ سال الزامی است.
  • مهلت ثبت نام در این طرح تا ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تمدید شد.
  • افرادی که موفق به شرکت در این طرح نگردند، با خطر از دست دادن وضعیت قانونی خود در ایران و رد مرز مواجه خواهند بود.

لطفا برای دسترسی به متن اصلی اطلاعیه به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این لینک مراجعه کنید.