تعطیلی موقت خدمات کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در ایران (کمیساریا) به اطلاع همه پناهندگان و پناهجویان میرساند که برخی از خدمات این سازمان از جمله اسکان مجدد، مداخلات مبتنی بر وجوه نقد و بازگشت داوطلبانه از تاریخ ۱۱ لغایت ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲متوقف خواهند شد. با این وجود، خدماتی مانند حمایت روانی-اجتماعی و مشاوره‌های قانونی در این دوره ادامه خواهد داشت.

توقف ارزیابی کلیه پرونده‌ها، به دلیل ارتقای فنی در سیستم کمیساریا می‌باشد.

انتظار می رود خدمات کمیساریا، با عملکرد محدود، از 28 فروردین ماه ۱۴۰۲ به حالت عادی بازگردد. از سرگیری عادی خدمات از ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲ آغاز خواهد شد.

تمامی خدمات کمیساریا از ۶ اردیبهشت به حالت عادی بازخواهد گشت.

کمیساریا برای پاسخگویی به موارد فوری، از طریق خطوط تلفن یا ایمیل به شرح زیر در دسترس خواهد بود:

آدرس ایمیل:  [email protected]

خطوط تلفن کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان:

تهران: ۰۲۱۸۸۲۱۲۵۲۰(  یکشنبه تا پنج شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ )

اصفهان: ۰۳۱۳۴۴۴۲۸۴۱۰۳۱۳۴۴۱۴۲۰۱ ( یکشنبه تا چهار شنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰)

مشهد: ۰۵۱۳۷۶۸۵۶۴۱ ( یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰)

کرمان: ۰۳۴۳۲۴۷۶۸۵۱ و ۰۳۴۳۲۴۷۶۸۵۰ ( یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰)

شیراز: ۰۷۱۳۷۲۲۹۶۹۲ و ۰۷۱۳۷۲۳۶۰۱۴ ( یکشنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۵:۳۰ )