اطلاعیه پیرامون ثبت‌نام دانش‌آموزان اتباع و مهاجرین خارجی جامانده از سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

قابل توجه دانش آموزانی که به دلایل ذیل موفق به اخذ برگه حمایت تحصیلی نشده‌اند، به منظور رفع مشکل و اخذ برگه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات اتباع خارجی در استانها و شهرستان های غیر ممنوعه و  ادارات کل امور اتباع مراجعه کنند.

دانش آموزانی که یکی از والدین آنها دارای مدرک معتبر اقامتی بوده اما دانش آموز فاقد مدرک می‌باشد و در هیچ یک از طرح های شناسایی و بازشماری شرکت ننموده است در صورتی که انتساب آنها به والدین مورد تایید بوده و اسناد لازم را در اختیار دارند می تواند جهت دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات اتباع خارجی و یا دفاتر اتباع استانداری‌ها مراجعه نمایند.

۱- فرزندان لازم التعلیمی که پدر و مادر یا یکی از آنها دارای برگه شناسایی سال ۹۵ و ۹۶ بوده و در بازشماری سال ۱۴۰۱ نیز شرکت کرده اند لیکن فرزندان لازم التعلیم (افراد زیر۱۲ سال) آنها شناسایی و در طرح شرکت ننموده اند به دفاتر خدمات در استانها و شهرستان های غیر ممنوعه مراجعه نمایند.

۲- کسانی که در سازمان های بهزیستی و کانون اصلاح و تربیت به سر می برند، با ارائه نامه از ارگان مربوطه جهت دریافت برگه حمایت تحصیلی به ادارات کل امور اتباع استان های غیر ممنوعه مراجعه کنند.

۳- فرزندان مادر ایرانی موفق که پرونده تشکیل داده اند اما تاکنون موفق به اخذ شناسنامه نشده اند و پرونده آنها در دست بررسی می باشد، به ادارات کل امور اتباع مراجعه کنند.

 ۴- فرزند لازم التعلیم دارای مادر ایرانی که تاکنون پرونده تشکیل نداده اند با ارائه مدارک لازم (عقد نامه _ طلاق نامه ) به دفاترخدمات اتباع خارجی مراجعه و برگه حمایت تحصیلی دریافت کنند. ۵-فرزندانی که یکی از والدین آنها ( پدر یا مادر ) دارای گذرنامه خانواری هستند ولی فرزند فاقد برگه شناسایی است فرزند لازم التعلیم جهت اخذ برگه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات اتباع خارجی یا ادارات اتباع استانها مراجعه نمایند.