آغاز مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش

اعلامیه مشترک اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، سازمان بیمه سلامت و أژانس پناهندگان سازمان ملل متحد

مرحله هفتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش آغاز شده است. مطابق مراحل قبل، تمامی پناهندگان آسیب پذیر دارای کارت آمایش میتوانند به نزدیک ترین دفتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) مراجعه و به صورت رایگان در این طرح ثبت نام نموده و تحت پوشش یک ساله طرح بیمه سلامت قرار بگیرند.

مطابق مراحل قبل، پناهندگان غیر آسیب پذیر نیز می توانند به دفاتر پیشخوان دولت (سراسر کشور) مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند. پوشش بیمه این اقشار به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر
با کمیساریا از طریق شماره های پذیرش
تهران: ۸۸۲۱۲۵۲۰ -۰۲۱
اصفهان: ۳۴۴۱۴۲۰۱ – ۳۴۴۴۲۸۴۱ – ۰۳۱
مشهد: ۳۷۶۸۵۶۴۱ – ۰۵۱
کرمان: ۳۲۴۷۶۸۵۱  – ۳۲۴۷۶۸۵۰ – ۰۳۴
شیراز: ۳۷۲۲۹۶۹۲ – ۰۷۱

با اداره اتباع از طریق وبسایت با زدن روی اینجا

با بیمه سلامت از طریق گیشه های بیمه سلامت دفاتر پیشخوان تماس بگیرید