آخرین مهلت برای تمدید ویزای خانوار- پایان اردیبهشت ۱۴۰۰

اگر شما تبعه افغانستان و دارای گذرنامه خانواری در ایران هستید، لطفا توجه نمایید که بر اساس اعلام مدیر کل اموراتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، جناب آقای مهدی محمودی، آخرین مهلت برای تمدید ویزا تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۰ خواهد بود. مطابق تأکیید اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، این مهلت تمدید نخواهد شد. بنابراین خانواده هایی که ویزای اقامت ایران را با موفقیت در مهلت مقرر تمدید نکنند فاقد مدراک شناخته می شوند، و ممکن است برای ادامه دریافت خدمات واجد شرایط نباشد و از آنها خواسته شود که ایران را ترک نمایند.

بر این اساس، قویا تاکید می شود تمامی اتباع افغاننستانی که دارنده گذرنامه خانواری هستند، به سفارت یا کنسولگری افغانستان مراجعه و گذرنامه خانواری خود را تمدید نموده و پس از آن برای تمدید ویزای ایران به نزدیکترین مرکز کفالت خود مراجعه نمایند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید با سفارت افغانستان یا نزدیکترین کنسولگری و دفتر کفالت تماس بگیرید.

سفارت افغانستان در تهران: https://afghanembassy.ir/

دفاتر کفالت در استان تهران: https://www.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2020/10/435708_orig.pdf

دفاتر کفالت در ایران: https://b2n.ir/u21790

همچنین برای اطلاعات بیشترمی توانید با تلفن پذیرش کمیساریا یا ایمیل ما تماس بگیرید: [email protected]