Άλλες υπηρεσίες

Οδηγός επιβίωσης για τους πρόσφυγες

Αυτή είναι μια λίστα παρόχων υπηρεσιών για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες που διαμένουν στην Ελλάδα. Οι οργανώσεις που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό προσφέρουν δωρεάν βοήθεια. Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, κοινωνική στήριξη, ψυχολογική υποστήριξη, περίθαλψη και υπηρεσίες υγείας, νομικές συμβουλές, γεύματα, στέγη, υλική υποστήριξη, εκπαίδευση, υπηρεσίες για τα άτομα που είναι φορείς του ΗΙV/AIDS, καθώς και υπηρεσίες για τα άτομα που έχουν πέσει θύματα διακρίσεων λόγω της σεξουαλικής ταυτότητας/έκφρασής τους και/ή των σεξουαλικών προτιμήσεών τους.

Ο παρών οδηγός περιλαμβάνει επίσης τις ανεξάρτητες αρχές από τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια σε περίπτωση που τα δικαιώματά σας καταπατούνται από δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικούς φορείς, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ο οδηγός διατίθεται στα αραβικά, στα αγγλικά, στα φαρσί , στα γαλλικά, και στα ελληνικά.


Οδηγός επιβίωσης – Αθήνα

Ελληνικά – Αγγλικά – Γαλλικά Αραβικά – Φαρσί


Καταγραφή Υπηρεσιών στη Θεσσαλονίκη

ΕλληνικάΑγγλικάΓαλλικά – ΦαρσίΑραβικά


Συμβουλευτικά Κέντρα Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας

Αθήνα: ΕλληνικάΑγγλικάΓαλλικά – Φαρσί 1 & 2Αραβικά

Θεσσαλία: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά

Ήπειρος & Πελοπόννησος: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά

Βόρεια Ελλάδα: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά

Νησιά: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Φαρσί, Αραβικά

 


Videos για ασυνόδευτους ανήλικους

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ο Φάρος δημιούργησε τα παρακάτω animation videos. Σκοπός των videos είναι να παρέχουν στα ασυνόδευτα παιδιά και τους εφήβους πληροφορίες, φιλικές προς τα παιδιά, σχετικά με τους κινδύνους και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους ώστε να μπορούν να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Το βίντεο αντιμετωπίζει ζητήματα προστασίας που σχετίζονται με την κακοποίηση, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την σωματεμπορία (trafficking) και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της ομαδικής συζήτησης στους ξενώνες, στα κοινοτικά κέντρα κλπ.

 

Εδώ είναι τα links:

H ενότητα “άλλες υπηρεσίες ” στην  ιστοσελίδα  ‘HELP για συνεργάτες’ μπορεί να περιέχει συνδέσμους και αναφορές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Οι συνδεδεμένες  ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της  Ύπατης Αρμοστείας, η οποία  δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδεδεμένων ιστότοπων. Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει τους συνδέσμους αυτούς μόνο για σκοπούς έρευνας και παροχής πληροφοριών. Η συμπερίληψη συνδέσμου ή αναφοράς δεν συνεπάγεται έγκριση του συνδεδεμένου ιστότοπου από την Ύπατη Αρμοστεία.