درخواست نامه پناهندگی

حق درخواست پناهندگی در ارمنستان

اعلامیه جهانی حقوق بشر. «هر فردی در پی آزار و اذیت حق یافتن پناهندگی در کشورهای دیگر و برخورداری از این پناهندگی را دارا می باشد» (بند 1 ماده 14)

قانون اساسی جمهوری ارمنستان. «هر فردی که مورد پیگرد سیاسی قرار می گیرد حق دارد در جمهوری ارمنستان درخواست پناهندگی سیاسی بنماید» (ماده 54)

«هیچ فردی نمی تواند اخراج یا به کشور خارجی تحویل گردد، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد که فرد مذکور می تواند در آن کشور تحت اعدام، شکنجه، رفتار غیر انسانی یا تحقیرآمیز و مجازات قرار گیرد» (بند 1 ماده 55)

پناهندگی یک حمایت قانونی است که به اتباع کشور خارجی و افراد بدون تابعیت با حقوق و آزادی های ناشی از آن اعطا می شود. به یک فرد بیگانه از طریق پناهنده شناختن به وی پناهندگی داده می شود. هر فردی از حق درخواست پناهندگی در کشور خارجی برخوردار است.

در صورت نیاز به مشاوره در خصوص درخواست پناهندگی، می توانید به اداره مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و دفتر مدافع حقوق بشر مراجعه نمایید (برای اطلاعات تماس به صفحه همکاران و اطلاعات تماس مراجعه کنید).

پناهجویان در ارمنستان تابع قوانین جاری جمهوری ارمنستان و رویه های فعلی پناهندگی هستند.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به وب سایت رسمی سرویس مهاجرت جمهوری ارمنستان رجوع کنید.

توجه!!!

لطفاً درخواستنامه ها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق پست الکترونیکی رسمی [email protected] یا از طریق سامانه یکپارچه استعلامات الکترونیکی https://e-request.am/fa/ ارسال نمایید.

برای دریافت اطلاعات در خصوص مشاوره می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید:
✅ در مورد مسائل منع ورود به فدراسیون روسیه: 007 275 060، 023 275 060
✅ در مورد مسائل بازگشت و ادغام: 009 275 060، 018 275 060
✅ در مورد مسائل مربوط به پناهندگان: 008 275 060، 028 275 060
✅ در مورد مسائل مربوط به پناهندگی: 010 275 060، 034 275 060

چه کسی پناهجو محسوب می شود؟

یک تبعه خارجی که در خارج از کشور متبوع یا محل اقامت دائمی خود است و در ارمنستان تقاضای دریافت پناهندگی می کند و تا قبل از زمان اخذ تصمیم نهایی در مورد درخواست دریافت پناهندگی وی، به عنوان پناهجو به شمار می رود.

شما می توانید به سرویس مهاجرت درخواست ارائه بنمایید اگر:

 • متعلق به گروه خاص نژادی، مذهبی، ملی، اجتماعی باشید یا ترس قابل توجیه و اساسی از تحت پیگرد قرار گرفتن بخاطر گرایشات سیاسی خود داشته باشید، یا
 • زندگی، امنیت یا آزادی شما در پی خشونت های دارای ماهیت کلی، حملات خارجی، درگیری های داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر موارد نقض جدی نظام اجتماعی با خطر مواجه شده باشد.

شما بعنوان پناهجو:

 • برای ورود غیر قانونی به خاک جمهوری ارمنستان تحت جوابگویی کیفری یا اداری نیستید.
 • اخراج یا به دولت خارجی تحویل داده نمی شوید، اگر تهدید واقعی وجود داشته باشد مبنی بر این که شما ممکن است در کشور مذکور محکوم به اعدام، تحت آزار و شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیر کننده قرار گیرید.
 • حق اسکان در مرکز اقامت موقت پناهجویان به شرطی که در آن اتاق خالی وجود داشته باشد دارید.
 • حق استفاده رایگان از خدمات ترجمه کتبی و شفاهی را دارید.
 • حق دریافت کمک حقوقی رایگان دارید که برای آن می بایستی به دفتر وکیل تسخیری مراجعه نمایید،
 • حق مراجعه به مدافع حقوق بشر را دارید اگر معتقدید که حقوق شما از سوی مراجع دولتی، نهادهای خودگران محلی یا مقامات رسمی و همچنین از سوی سازمان های فعال در زمینه خدمات عمومی نقض شده است.
 • حق مراجعه به دفتر نمایندگی کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در ارمنستان و همچنین سازمان بین المللی مهاجرت را دارید.

شما می توانید در مبادی مرزی کتباً و شفاهاً، از طریق زبان اشاره ای یا به هر روش دیگر و پس از ورود به خاک جمهوری ارمنستان در بخش های پلیس، سرویس مهاجرت یا در ندامتگاه تقاضای پناهندگی بنمایید. شما حتی اگر بطور غیر قانونی وارد ارمنستان شده اید مجاز هستید درخواست پناهندگی بنمایید.

مدافع حقوق بشر اطلاع می دهد که شخص خارجی یا فاقد تابعیت می تواند در شرایط اضطراری از ارمنستان درخواست پناهندگی کند. با این حال، هنگام ورود به کشور ممکن است تحت معاینات پزشکی خاصی قرار گیرید و یا 14 روز در قرنطینه باشید.

درخواست پناهندگی در شرایط اضطراری

جهت دریافت پناهندگی، شما می توانید به گذرگاه های مرزی و فرودگاه های ارمنستان به شرح زیر مراجعه نمایید:

 • باورا (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • باگراتاشن (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • مغری (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- ایران)،
 • آیروم (نقطه مرزی و راه آهنی ارمنستان- گرجستان)،
 • گوگاوان (نقطه مرزی و زمینی ارمنستان- گرجستان)،
 • فرودگاه بین المللی «زوارتنوتس» و
 • فرودگاه «شیراک».

اگر شما بطور قانونی وارد جمهوری ارمنستان شده اید و در یکی از مبادی ورودی زمینی یا هوایی ارمنستان قرار گرفته باشید، در این صورت در مورد قصد دریافت پناهندگی خود می توانید به مامور خدمات مرزبانی جمهوری ارمنستان اعلام نمایید. پس از ثبت درخواست به شما توضیح داده خواهد شد که چگونه به سرویس مهاجرت مراجعه و تقاضای پناهندگی ارائه نمایید.

مامور خدمات مرزبانی روال دریافت پناهندگی و حقوق و وظایف پناهجویان در ارمنستان را نیز به شما ارائه خواهد کرد. شما حق استفاده از کمک های وکیل و تماس با نماینده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد را خواهید داشت. اگر سعی می نمایید بدون سند یا مجوز معتبر وارد ارمنستان شوید و می خواهید تقاضای پناهندگی کنید، کارکنان در مبادی مرزی می توانند شما را تا 72 ساعت به منظور انجام استعلامات و بررسی های قانونی در اقامتگاه موقتی ویژه ای که برای اشخاص خارجی تعبیه شده است نگهداری کنند. پس از ثبت درخواست پناهندگی، ماموران اداره سرویس مهاجرت با شما ملاقات خواهند کرد. کارمندان خدمات مرزبانی و اداره سرویس مهاجرت صورتجلسه ای را تنظیم خواهند کرد که بر مبنای آن شما حق ورود به خاک ارمنستان را خواهید داشت.

در صورت لزوم، ترتیب انتقال شما و اعضای خانواده تان از نقطه مرزی جمهوری ارمنستان به دفتر سرویس مهاجرت یا اقامتگاه ویژه داده خواهد شد. جهت مشاروه در ارتباط با هرگونه موضوعی می توانید با دفاتر سرویس مهاجرت، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، «جمعیت صلیب سرخ ارمنی» و نیز مدافع حقوق بشر و وکلای تسخیری تماس حاصل نمائید.

درخواست پناهندگی در محل حبس

شما در محل حبس (ندامتگاه) نیز از حق درخواست پناهندگی برخوردار می باشید، اگر در کشورتان خطری جان یا آزادی هایتان را تهدید نماید و به حمایت بین المللی نیاز داشته باشید.

شما می بایستی درخواست پناهندگی خود را به مدیریت موسسه ندامتگاهی (زندان) ارائه کنید. درخواست مذکور جهت بررسی به سرویس مهاجرت منتقل خواهد شد.

چنانچه نیاز به دریافت مشاوره در ارتباط با درخواست پناهندگی داشته باشید، می توانید از ندامتگاه با دفاتر سرویس مهاجرت، کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد، مدافع حقوق بشر و وکلای تسخیری تماس حاصل نمائید.

درخواست پناهندگی در ارمنستان

اگر شما در خاک جمهوری ارمنستان باشید، در این صورت جهت ارائه درخواست دریافت پناهندگی باید به سرویس مهاجرت وزارت مدیریت منطقه ای و زیرساختارهای جمهوری ارمنستان مراجعه کنید. شما می بایستی فرم درخواست مقرر را به سرویس مهاجرت ارائه نمائید. در صورت لزوم، کارمند مربوطه در تکمیل درخواست به شما یاری خواهد رساند. آن می تواند به زبان ارمنی یا به زبان مادری شما یا به یکی از زبان های سازمان ملل متحد (عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیایی) تکمیل شود.

اگر شما به همراه اعضای خانواده تان درخواست پناهندگی می نمایید، در این صورت می توانید از طرف یکی از اعضای بالغ خانواده تان یک درخواستنامه مشترک ارائه نمائید. با این حال هر یک از اعضای خانواده نیز می تواند درخواست شخصی ارائه نماید (مجزا شده از درخواست مشترک).

لازم است که مدارک ذیل به همراه درخواست نامه دریافت پناهندگی ارائه شوند:

 • کپی گذرنامه، کپی سایر مدارک شناسایی، در صورت امکان،
 • کپی شناسنامه (اگر خردسال هستید) در صورت امکان،
 • مدارک موجود در نزد شما که بنظرتان می توانند درخواست پناهندگی را توجیه نمایند،
 • دو قطعه عکس رنگی (45 × 35 میلی متر)