Eğitim

Mart 1, 2021

• Tüm ilkokul sınıfları, öğrenci sayısı azaltılmış sınıflarda haftada iki gün yüz yüze eğitime başlayacaktır.

• Sekizinci ve on ikinci sınıflar, öğrenci sayısı azaltılmış sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlayacaktır.

• Özel ihtiyaç sahibi çocuklar için, özel eğitim okulları ve sınıfları da faaliyete başlayacaktır.

• Öğrencilerin, ebeveynlerinin isteği üzerine, yüz yüze eğitime katılmama hakkı bulunmaktadır. Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler yok sayılmayacak ancak müfredattan sorumlu tutulacaklardır.

 


İlk ve orta öğretim

Bütün mülteciler ve sığınmacılar eğitim alma hakkına sahiplerdir ve Türk makamları tarafından kendilerine bir yabancı kimlik numarası verildikten sonra Türk okullarına kayıt yaptırabilirler. UNHCR, çocuğunuzu mümkün olduğunca kısa sürede okula kaydettirmenizi tavsiye etmektedir. UNHCR kayıt veya mülteci statüsü belirleme usulleri tamamlanana kadar beklemenize gerek yoktur.

 • Türkiye’deki tüm çocuklar eğitim hakkına sahiptir.
 • Devlet okulları ücretsizdir.
 • Çocuğunuzu okula kaydettirmeden önce Türk makamlarına kayıt yaptırmanız gerekmektedir.
 • Çocuğunuzu okula kaydettirmek istiyorsanız, doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidin.
 • Okul yalnızca öğrenme demek değildir; okula gitmek çocuklara pek çok sosyal ve duygusal yarar sağlamaktadır.

Mülteciler ve sığınmacılar, okula gitmenin yanı sıra Halk Eğitim Merkezlerinin sunduğu kurslara (Türkçe dil kursları dâhil) katılabilirler. Bu kurslar ücretsizdir.

Türkiye’de ne kadar kalacak olursanız olun, çocuklarınızın okula gitmesi önemlidir! Başka bir ülkeye yerleştirilmeyi veya ülkenize geri dönmeyi umut ediyor olsanız bile, sizin ve ailenizin Türkiye’de geçirdiğiniz zamanı çocuklarınızın yeni eğitim sistemine sosyal ve akademik olarak uyum sağlamalarına yardımcı olacak becerileri geliştirecek şekilde kullanmanız önemlidir. Çocuklarınız okuldan ne kadar uzun süre ayrı kalırsa, işler o kadar zorlaşır.

Okula devam etmek, eğitim açısından sağladığı yararlara ek olarak çocuklarınızın yerinden edilmenin etkilerinden kurtulmalarına da yardımcı olacaktır. Düzenli bir rutine (her gün okula veya dil kurslarına devam etmek) sahip olmak çocuklarınıza ve gençlere istikrar getirecektir. Okula gitmek, aynı zamanda sizin ve ailenizin Türkiye’de yardım ihtiyacı içinde olmanıza yol açan durumlara ve geçmişte olanlara odaklanmanız yerine geleceğe odaklanmanızı sağlar.

Çocuğunuzu okula nasıl kaydettirebilirsiniz?

Çocuklarınızı kayıtlı olduğunuz ildeki okullara kaydettirmeniz gerekmektedir. Çocuğunuzu en yakın devlet okuluna kaydettirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gidin. İhtiyaç duyacağınız belgeler şunlardır: Türk makamlarına kayıtlı olduğunuzu gösterir belge (yabancı kimlik numarası) ve ikamet adresini gösterir belge (muhtardan alınır). Müdürlük, evinize en yakın okulu belirleyecektir ve çocuğunuzun hangi sınıfa yerleştirileceğine karar vermek için kısa bir sınav uygulayabilir.

İkamet ettiğiniz ilde bir SGDD veya İKGV ofisi bulunuyorsa, size yardım edebilirler.

Eğitime yönelik mali destek (Anaokulundan 12. Sınıfa kadar)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Kızılay ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) mülteciler için yurt çapında “Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi Programı” (Ş.E.Y.) adında bir sosyal yardım programı uygulamaktadır. Bu program, 2003 yılından beri ASPB tarafından Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yabancılar için uygulanmakta olan ulusal Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi programının bir uzantısıdır. Hangi milletten olursa olsun, kamp dışında yaşayan ve uygunluk kriterlerini karşılayan tüm mülteciler bu yardımdan faydalanabilir. Bu program kapsamında, kriterleri karşılayan ailelere çocuklarının (anaokulundan 12. sınıfa kadar) okula düzenli olarak gitmesi şartıyla nakit yardımı yapılmaktadır.

Bu program tüm uyruklardan mültecilere açıktır. Başvuracak kişilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde (GİGM) kayıtlı olması, 99 ile başlayan bir yabancı kimlik numarasına sahip olması ve MERNİS veritabanına kayıtlı olması gerekmektedir. Ödemeleri düzenli alabilmek için başvuru sahiplerinin programın uygunluk kriterlerini karşılaması ve çocuklarını düzenli olarak okula göndermeleri zorunludur.

Mültecilere yönelik Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi Programı hakkında detaylı bilgi için (başvuru işlemleri ve uygunluk kriterleri dâhil olmak üzere) buradan Eğitim İçin Şartlı Nakit Transferi broşürüne ulaşabilirsiniz.


Üniversite eğitimi

Üniversite eğitimi

Mülteciler Türkiye’de üniversiteye gidebilirler. Türk üniversitelerine kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler şu şartları yerine getirmelidirler: Yabancı kimlik numarası, 12. sınıfı tamamlamış olduğuna ilişkin kanıt, kayıt olmak istenen üniversite tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonuçları ve kayıt olmak istenen kurumun eğitim dilinde yetkin olduğunu gösterir kanıt.

Akademik programlar ve yabancı öğrencilere yönelik kabul şartları da dâhil olmak üzere kabul şartlarına ilişkin bilgiye üniversitelerin internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Mülteci ve sığınmacı olan öğrencilerin üniversiteler tarafından “yabancı öğrenci” olarak görüldüğünü lütfen göz önünde bulundurun. Yabancı öğrencilerden daha fazla tutarda eğitim harcı istenebilir.

Yükseköğrenime yönelik mali yardımlar

Türkiye’deki bir üniversite ya da yükseköğretim kurumunda öğrenim gören bir uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi misiniz?

Cevabınız evet ise, UNHCR’den yükseköğrenim bursu almaya hak kazanabilirsiniz.

Yükseköğrenime erişimin desteklenmesi UNHCR’nin eğitim stratejisinin temel unsurlarından biridir çünkü yükseköğrenim, mültecilere nitelikli işgücü oluşturma, toplum içinde liderlik vasfı kazanma ve diğer mülteci gençlere rol model olma fırsatını sunmaktadır.

UNHCR, üniversite masraflarının karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla, mülteci öğrencilere nakit yardımı için başvuruda bulunma olanağı sağlamaktadır.

 

UNHCR’nin yükseköğrenime yönelik mali yardımından kimler faydalanabilir?

UNHCR’nin yuksekogranime yonelik mali yardımından yararlanabilmek için uygunluk kriterleri asagidaki gibidir:

 • Uluslararası koruma başvuru veya statü sahibi
 • Bir devlet üniversitesine veya yüksek öğrenim kurumuna kayıtlı
 • Ön Lisans veya Lisans Programi öğrencisi
 • Minimum 1.5 not ortalamasi (Devam eden öğrencilerden istenmektedir, yeni kayıt yaptıran öğrenciler muaftır)

Geçici Koruma altındaki Suriye vatandaşları, Vakıf (özel) üniversitelerine veya ikinci ogretime kayıtlı kişiler, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve DAFI bursiyerleri bu mali yardımdan yararlanamaz.

Başvuru sayısı ve program bütçesine bağlı olarak; i) eğitim seviyesi; ii) program türü ve iii) akademik başarı kriterlerine göre önceliklendirme yapılabilir.

Mali yardımın miktarı ne kadar?

Dönem başına mali yardım miktarı:

 • 1000 TRY: Ön Lisans (2 yıllık programlar)
 • 2000 TRY: Lisans (4 yıllık programlar)
 • 3000 TRY: Lisans (5-6 yıllık programlar)*

*5-6 yıllık programlar arasında Tıp, Eczacılık ve Diş Hekimliği bulunmaktadır.

Mali yardım, her akademik dönemde bir kez sağlanır. Her dönem icin yeni bir yardım başvurusu yapılmalıdır.

 

Başvuru sırasında hangi destekleyici belgeleri eklemem gerekiyor?

Doldurulmuş başvuru formuna ek olarak, başvurular aşağıdaki destekleyici belgeleri içermelidir:

 • Yabancı kimlik kartının bir nüshası
 • Güncel öğrenci belgesi*
 • Güncel transkript (Devam eden öğrencilerden istenmektedir, yeni kayıt yaptiran öğrenciler muaftır)

* Yeni kabul edilen öğrenciler, kayit belgesi olarak universitelerden aldiklari kabul mektubunu gönderebilirler.

Yalnızca tamamlanmış başvurular incelenecektir.

 

Başvuru süresi nedir?

2020-2021 akademik yili basvurulari kapanmistir.

2021-2022 Guz donemi basvurulari icin Ekim 2021’de sayfamizi tekrar ziyaret edin


Türkiye’de çevrimiçi (online) öğrenim görmek

Yabancı öğrenciler Türkiye’de bulunan çevrimiçi ve uzaktan eğitim veren Anadolu Üniversitesi’ne kayıt yaptırabilirler. Anadolu Üniversitesi tarafından verilen derece ve diplomalar, Türkiye’de ve uluslararası alanda tanınırlığa sahiptir.

Bir dizi farklı kurum da çevrimiçi programlar sunmaktadır (örn. University of the People, Coursera). Bu programların çoğu Türkiye’de resmi olarak tanınmamaktadır. Bu kurslar bilgi tazeleme ve öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarına yardımcı olma açısından yararlıdır.


Beceri kazandırma ve mesleki eğitim

Yabancılar, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek okullarına kayıt yaptırabilirler. Kayıt usul ve şartları diğer okullarla aynıdır.

Beceri kazandırma kursları, Halk Eğitim Merkezleri tarafından ücretsiz olarak verilmekte ve sertifikaları ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. Bu kurslara kayıt yaptırmak için geçerli bir yabancı kimlik numaranızın olması gerekmektedir.


Türkçe dil öğrenimi

Türkçe öğrenmek, Türkiye’de kaldığınız süre boyunca yaşamınızı sürdürmeniz açısından temel bir beceridir. Türkçe öğrenmek günlük hayatı ve basit işleri (alışveriş, toplu taşıma kullanma) kolaylaştıracak, aynı bölgede yaşayan başka kişilerle arkadaşlık kurulmasına olanak sağlayacak ve acil durumlarda (doktor veya polisle iletişim kurma) yardımcı olacaktır.

Halk Eğitim Merkezleri tarafından ücretsiz Türkçe kursları verilmektedir. Kursa kaydolmak için lütfen bulunduğunuz ildeki Halk Eğitim Merkezine başvurun. UNHCR’nin ortakları bulunduğunuz ildeki dil kurslarına ilişkin daha fazla bilgi sunabilirler.

Anadolu Üniversitesi, başlangıç düzeyinde (A1) ve temel düzeyde (A2) ücretsiz, çevrimiçi Türkçe dil kursları sağlamaktadır. Bu kurslar, Türkçe öğrenmek isteyen herkese açıktır. ANA-DİL Türkçe dil programı hakkında daha fazla bilgi almak ve programa kayıt yaptırmak için Anadolu Üniversitesi’nin ANA-DİL Türkçe programının internet sitesine erişebilirsiniz.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) başlangıç düzeyinden (A1) ileri düzeye (C1) kadar çevrimiçi Türkçe dersleri sağlamaktadır. Dersler, esnek bir yapıda sunulduğu için, YEE’nin “Uzaktan Türkçe Öğrenim Portalı” öğrencilerin kendilerine uygun hızda ve istedikleri yerden Türkçe öğrenmelerine olanak tanımaktadır. Bu konuda daha fazla bilgiye Yunus Emre Enstitüsü’nün internet sitesinden ulaşabilir, program için kayıt yaptırabilirsiniz.