Prawa osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce

Wszystkie osoby ubiegające się o status uchodźcy w Polsce, w tym osoby zatrzymane, mają prawo do:

 1. Dostępu do bezpłatnych szkół publicznych oraz niezbędnych materiałów do nauki (książek i przyborów szkolnych) dla dzieci
 2. Bezpłatnych lekcji języka polskiego
 3. Opieki zdrowotnej (w wyznaczonych biurach we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców), w tym pomocy medycznej, leczenia specjalistycznego, pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego oraz niektórych usług dentystycznych.
 4. Dostępu do przedstawicieli UNHCR
 5. Dostępu do organizacji pozarządowych udzielających pomocy i usług osobom ubiegającym się o azyl, w tym pomocy prawnej.
 6. Dostępu do informacji prawnych dotyczących procedur ochrony międzynarodowej
 7. Dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej w przypadku odwołania od negatywnej decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej („I instancja”)
 8. Pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wrócić.

Osoby ubiegające się o azyl poza aresztem, które zgłosiły się do ośrodka recepcyjnego, mają również prawo do:

 • Zakwaterowania (we wskazanym ośrodku zakwaterowania)
 • Jedzenia
 • Zwrotu kosztów transportu za odpowiednie czynności (tj. związane z postępowaniem o udzielenie ochrony międzynarodowej, badaniami lekarskimi, szczepieniami)
 • Regularnej pomocy gotówkowej na zakup środków higieny osobistej (20 zł miesięcznie) i wydatków ogólnych (50 zł miesięcznie)
 • Jednorazowej pomocy gotówkowej z przeznaczeniem na odzież i obuwie (140 zł)
 • Pomocy pieniężnej na wyżywienie dla dzieci do lat 6 i dzieci w wieku szkolnym (9 zł dziennie).

W pewnych okolicznościach osoba ubiegająca się o azyl może ubiegać się o zamieszkanie poza ośrodkiem zakwaterowania i otrzymanie pomocy pieniężnej na zakwaterowanie i wydatki poza ośrodkiem zakwaterowania (jeżeli jest to wymagane ze względów logistycznych (tj. przeludnienia) lub ze względów bezpieczeństwa (tj. ochrony samotnych kobiet), aby chronić porządku publicznego, podtrzymać więzi rodzinne, lub dla osób objętych ochroną. Pomoc wynosi:

Liczba członków rodzinyKwota na dzień/na osobęKwota na miesiąc/na osobę
Osoba samotna25 PLN (około 6,25 EUR)750 PLN (około 187,5 EUR)
2 osoby20 PLN (około 5 EUR)600 PLN (około 150 EUR)
3 osoby15 PLN (około 3,75 EUR)450 PLN (około 112,5 EUR)
4 osoby12,50 PLN (około 3 EUR)375 PLN (około 93,75 EUR)

Zobacz także: