پیوستن به اعضای خانواده (ملحق شدن به اعضای خانواده)

کمیساریا سؤالات زیادی در مورد امکان پیوستن پناهندگان به اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور دریافت می‌کند. برنامه‌های  پیوستن به اعضای خانواده و بررسی واجدین شرایط، در کشور‌‌های مختلف تنظیم و مدیریت می‌شوند.  ثبت درخواست جهت دسترسی به این برنامه ها، از طریق کمیساریا  انجام نمی‌شود، بلکه این روند از طریق رویۀ اتخاد شده توسط هر کشور قابل پیگیری خواهد بود. 

لینک‌های مربوط به جزئیات برخی از برنامه‌های پیوستن به اعضای خانواده، در ذیل قابل مشاهده است. روی نام کشور مورد نظرخود کلیک کرده و اطلاعات مربوط به آن را دنبال کنید. کمیساریا این لیست را به‌روز‌رسانی می‌کند تا جزئیات مربوط به برنامه‌های پیوستن به اعضای خانواده در سایر کشور‌ها را نیز پوشش بدهد. در‌عین حال، اگر در جستجوی اطلاعات مربوط به برنامه پیوستن به اعضای خانواده در کشوری هستید که نام آن در لیست زیر قرار ندارد، لطفاً “پیوستن به اعضای خانواده”  را در وب‌سایت دولتی کشور مورد نظرتان جستجو کنید. 


🇦🇺 استرالیا 🇦🇺

اگر اعضای خانواده شما در استرالیا هستند، ممکن است بتوانید از گزینه‌های پیوستن به  اعضای خانواده یا ویزای اسپانسرشیپ (ویزای حامیبهره‌مند شوید. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به  صفحۀ کمک استرالیا مراجعه کنید. 


🇦🇹 اتریش 🇦🇹

اگر اعضای خانواده‌تان در اتریش هستند و شما از آن‌ها جدا مانده‌اید، ممکن است بتوانید تحت شرایط خاصی، در اتریش به آن‌ها بپیوندید. شرایط را اینجا مطالعه کنید.


🇧🇪 بلژیک 🇧🇪

اگر از اعضای خانواده‌تان که اکنون در بلژیک هستند جدا مانده‌اید، می‌توانید تحت شرایط خاصی، در بلژیک به آن‌ها بپیوندید. شما می‌توانیداطلاعات بیشتر و سایر شرایط مانند داشتن ویزا را در اینجا مطالعه کنید. 


🇧🇦 بوسنی و هرزگوین 🇧🇦

جهت کسب اطلاعات بیشتر در‌خصوص پیوستن به اعضای خانواده در بوسنی و هرزگوین، لطفاً به صفحۀ کمک بوسنی و هرزگوینمراجعه کنید. 


🇨🇦 کانادا 🇨🇦

اگر عضوی از خانوادۀ شما توسط دولت کانادا به عنوان پناهنده شناخته شده‌است، می‌توانید تحت شرایط خاصی به آن‌ها بپیوندید. شما می‌توانیداطلاعات بیشتر و سایر شرایط در اینجا مطالعه کنید.


🇭🇷 کرواسی 🇭🇷

بنابر قوانین کرواسی، اگر عضوی از خانواده شما حمایت بین المللی (پناهندگی یا حمایت فرعیدریافت کرده‌ باشد، شما نیز این حق را خواهید داشت که به کرواسی آمده و در آنجا زندگی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراد واجد شرایط، لطفاً از صفحۀ کمک کرواسی بازدید کنید. 


🇩🇪 آلمان 🇩🇪


🇮🇪 ایرلند 🇮🇪

اگر شما از اعضای خانواده خود که اکنون در ایرلند هستند جدا مانده‌اید، می‌توانید تحت شرایط خاصی در ایرلند به آن‌ها بپیوندید. برای کسب اطلاعات در مورد افراد واجد شرایط و نحوه ارائه درخواست، اینجا را مطالعه کنید.


🇳🇱 هلند 🇳🇱

اگر شما از اعضای خانواده خود که اکنون در هلند هستند جدا مانده‌اید، می‌توانید تحت شرایط خاصی در هلند به آن‌ها بپیوندید. می‌توانید اطلاعاتبیشتر را در اینجامشاهده کنید و به بخش اطلاعات ارائه شدهتوسط شورای پناهندگان هلندبروید و از این روند مطلع شوید. 


🇳🇿 نیوزلند 🇳🇿

اگر اعضای خانواده‌ شما در نیوزلند هستند، می‌توانید از گزینه‌های پیوستن به اعضای  خانواده یا ویزای اسپانسرشیپ (ویزای حامی) بهره‌مند شوید.  لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحۀ کمک نیوزلند مراجعه کنید. 


🇨🇭 سوئیس 🇨🇭

 اگر خانوادۀ درجه یک شما در سوئیس هستند، شما می‌توانید تحت شرایط خاصی به آن‌ها بپیوندیداین مسئله که آیا می‌توانید به خانواده خود ملحق شوید، در نهایت به وضعیت حقوقی آن‌ها در سوئیس بستگی دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص افراد واجد شرایط و جزئیات بیشتر، لطفاًاز  صفحۀ کمک سوئیس بازدید کنید. 


🇬🇧 انگلستان 🇬🇧


🇺🇸 ایالات متحده 🇺🇸

اگر بستگان شما از طریق اسکان مجدد وارد ایالات متحده شده یا دربه آنها در ایالات متحده پناهندگی اعطا شده ، ممکن است واجد شرایط باشند و بتوانند برای ملحق شدن شما به خود در ایالات متحده درخواست بدهندبرای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رویه‌های موجود برای پیوستن به اعضای  خانواده، لطفاً بهصفحۀ کمک ایالات متحدهسر بزنید. 


اطلاعات مرتبط

>> بازگشت به صفحه اصلی (لینک)
<< انتخاب سایر کشورها در صفحه “کمک”  (لینک)