آنچه که نیاز دارید در مورد برنامه اسکان مجدد بدانید:

  • اسکان مجدد فرصتی است که برای تعداد بسیار محدودی از پناهندگان، بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده در سطح جهانی که عموماً مبتنی بر آسیب‌پذیری است فراهم گردیده است. در سطح جهانی، کمتر از یک درصد پناهندگان از برنامه اسکان مجدد بهره‌مند می‌شوند. در ایران، تعداد بسیار اندکی فرصت‌ برای اسکان مجدد وجود دارد.
  • کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان درخواست پناهندگان به منظور اسکان مجدد را نمی‌پذیرد. لطفاً توجه داشته باشید که کمیساریا صرفاً می‌تواند پناهندگان را برای اسکان مجدد «معرفی» نماید اما در نهایت این کشورهای پناهنده‌پذیر هستند که براساس دستورالعمل‌ها و معیارهای خود، تصمیم نهایی را خواهند گرفت.
  • برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به صفحه کمک کمیساریا به نشانی‌های ذیل مراجعه نمایید که شامل اطلاعات تماس دفاتر کمیساریا در شهرهای مختلف ایران می باشد. چنانچه نیاز به کمک و حمایت دارید، می‌توانید با شماره تلفن‌های پذیرش کمیساریا که در این نشانی‌ها درج شده‌اند تماس بگیرید.

فارسی:  https://help.unhcr.org/iran/
انگلیسی: https://help.unhcr.org/iran/en/