کمیساریا نگرانی خود در مورد انتشار اطلاعات نادرست در مورد برنامه اسکان مجدد کمیساریا در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های دیگر را ابراز می‌دارد

کمیساریا از پناهندگان درخواست می‌کند که:

شایعات مربوط به ثبت‌نام اسکان مجدد توسط کمیساریا را باور نکنید. کمیساریا برای اسکان مجدد ثبت نام انجام نمی‌دهد و در این زمینه درخواستی را نمی‌پذیرد.

مطالب تأیید نشده‌ای که در مورد اسکان مجدد یا نقل مکان به سایر کشورها در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود را باور نکنید. برای کسب اطلاعات معتبر به صفحات و حساب‌های رسمی دفتر کمیساریا در ایران – وبسایت، صفحه کمک وبسایت، حساب اینستاگرام و توئیتر – مراجعه فرمایید.

به هیچ فردی در ازای دریافت کمک های بشردوستانه از جمله اسکان مجدد پول پرداخت نکنید. تمامی خدمات ارائه شده توسط کمیساریا به پناهندگان رایگان است. برای آگاهی از روش‌های گزارش تخلف و کلاهبرداری، به صفحه کمک وبسایت کمیساریا (قسمت کلاهبرداری و فساد) مراجعه نمایید.

برای مطرح کردن درخواست، نگرانی یا مشکل خود با شماره تلفن‌های پذیرش کمیساریا تماس بگیرید.

برای دریافت اطلاعات معتبر به صفحات زیر مراجعه نمایید:

  1. وبسایت  کمیساریا در ایران به آدرس   www.unhcr.org/ir
  2. صفحه کمک کمیساریا در ایران به آدرس https://help.unhcr.org/iran
  3. حساب اینستاگرام کمیساریا در ایران به آدرس www.instagram.com/unhcriran
  4. حساب توییتر کمیساریا به آدرس  https://twitter.com/UNHCRIran