اطلاعیه در مورد طرح بیمه سلامت

اطلاعیه شماره: ۰۰۱/ ۱۴۰۰

آغاز مرحله هشتم طرح بیمه سلامت برای تمامی پناهندگان دارای کارت آمایش ۱۶ و کارت هویت ( از ۶ اسفند ماه ۱۴۰۰)

پناهندگان دارای کارت آمایش و کارت هویت که در مرحله قبلی طرح ملی بیمه سلامت (در سال ۱۴۰۰) به عنوان پناهنده آسیب پذیر به صورت رایگان ثبت نام نموده اند و تحت پوشش بیمه ای بوده اند، می توانند به نزدیک‌ترین دفاتر پیشخوان دولت (طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت) در سراسر کشور مراجعه و نسبت به تمدید پوشش بیمه ای رایگان خود اقدام نمایند.

همانند مراحل قبل، سایر پناهندگان دارای کارت آمایش و هویت نیز می توانند به دفاتر پیشخوان (طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت) در سراسر کشور مراجعه نموده و با پرداخت سرانه مصوب در این طرح ثبت نام نمایند. پوشش بیمه این اقشار به مدت ۱۲ ماه از تاریخ ثبت نام معتبر خواهد بود.

تمامی پناهندگان می بایست هنگام ثبت نام در مراکز پیشخوان دولت اطمینان حاصل نمایند که پیش ثبت نام را انجام دهند. پیش ثبت نام این طرح برای افرادی که تحت پوشش این طرح بوده‌اند همچنین کسانی که مایل به ثبت نام برای نخستین بار هستند، در مراکز پیشخوان دولت انجام می‌شود .

تمامی خدمات تشخیصی و درمانی پناهندگان در تمامی بیمارستان های طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت در سراسر کشور، تحت پوشش می باشند.