اطلاعیه تمدید ویزا برای افغانستانی‌های دارای گذرنامه

نکات لازم برای تمدید رودید برای افغانستانی‌های ساکن ایران

افغانستانی‌هایی که گذرنامهٔ معتبر با هرکدام از روادیدهای ایرانی زیر

نوع A ورودی،

نو B گردشگری،

نوع C زیارتی و

نوع M پیوست به خانواده

بایستی زمانی‌ که هنوز پنج روز از مدت اعتبار روادیدشان باقی‌ مانده جهت تمدید آن اقدام کرده و تنها از طریق سانهٔ اینترنتی kanoonnobat.ir برای تمدید ویزای خود وقت بگیرند.

لطفا توجه داشته باشید دفاتر کفالت روادید افرادی را که برگه رزرو وقت ندارند تمدید نمی کنند و امکان صدور برگه رزرو نیز ندارند. بنابراین لطفا بدون گرفتن وقت قبلی‌ به دفاتر کفالت رجوع نکنید.