با ما تماس بگیرید

به ما پیام بفرستید در رابطه با  نگرانی ها، سوالات و نظراتی که ممکن است داشته باشید.

در برخی موارد ممکن است کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان مشخصات شخصی شما همچون  نام و نام خانوادگی ،آدرس پستی و آدرس الکترونیکی(ایمیل) را درخواست کند تا اینگونه بتواند به سوالات شما جواب بدهد و یا اطلاعات درخواستی شما را در اختیارتان قرار دهد.

این اطلاعات کاملاً محرمانه می مانند و بدون رضایت قبلی شما به اشخاص ثالث منتقل نمی شوند.