Επικοινωνήστε μαζί μας

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή καλέστε μας στον αριθμό: 216 200 7800. καλέστε μας στον αριθμό: 216 200 7800.

Εάν θέλετε να λάβετε γενικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης ασύλου στην Ελλάδα ή εάν είστε ήδη αιτών άσυλο ή αναγνωρισμένος πρόσφυγας στην Ελλάδα και έχετε ερωτήσεις σχετικά με διαδικασίες και υπηρεσίες ή θέλετε να αναφέρετε τις ανησυχίες σας, μπορείτε να μας στείλετε ένα μήνυμα με τις ανησυχίες, τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας.

Ενδέχεται κάποιες φορές η Ύπατη Αρμοστεία να ζητήσει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως πλήρες όνομα, φυσική παρουσία και στοιχεία επικοινωνίας, προκειμένου να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες ή καθοδήγηση.

Τα προσωπικά σας στοιχεία είναι εμπιστευτικά και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, εκτός από τις ΜΚΟ που είναι εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας και μπορούν, σε περίπτωση ανάγκης, να παράσχουν προστασία ή βοήθεια.

Σε καμία περίπτωση η Ύπατη Αρμοστεία δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα στις Αρχές της χώρας καταγωγής σας.

Εάν δεν ζείτε στην Ελλάδα ή εάν το ερώτημά σας δεν αφορά διαδικασίες και υπηρεσίες στην Ελλάδα, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον ιστότοπο HELP ή στον αντίστοιχο ιστότοπο της Ύπατης Αρμοστείας της χώρας όπου ζείτε επί του παρόντος.

Εάν ήδη υπάρχουν πληροφορίες που ανταποκρίνονται στο ερώτημά σας στον ιστότοπο HELP, πιθανόν να μην απαντήσουμε στο ερώτημά σας αλλά να σας παραπέμψουμε στο εν λόγω τμήμα του ιστότοπου.