Σχετικά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Η UNHCR, η Ύπατη Αρμοστεία τoυ ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ιδρύθηκε το 1950 από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Η Ύπατη Αρμοστεία διευθύνει και συντονίζει ενέργειες για την προστασία και την υποστήριξη των προσφύγων σε όλον τον κόσμο. Ωστόσο, η πρωταρχική ευθύνη της προστασίας των προσφύγων βαρύνει πάντα την κυβέρνηση της χώρας όπου ζουν οι πρόσφυγες.


Ποιος είναι ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του ΟΗΕ του 1951 περί του καθεστώτος των προσφύγων και η κυβέρνηση οφείλει να εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου και να αποφασίζει αν μπορεί ένα άτομο να λάβει το καθεστώς ασύλου στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η Ύπατη Αρμοστεία δεν καταγράφει τους πρόσφυγες, δεν εξετάζει τις αιτήσεις ασύλου και δεν εκδίδει έγγραφα για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Υπεύθυνη για τα παραπάνω είναι η κυβέρνηση.

Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα εστιάζεται στη συνεργασία με τις Ελληνικές Αρχές, μη κυβερνητικές και λοιπές οργανώσεις καθώς και με τα δίκτυα και τις κοινότητες εθελοντών με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στην Ελλάδα.

• Η Ύπατη Αρμοστεία έχει συμβουλευτικό ρόλο για τη βελτίωση της πολιτικής και της παροχής υπηρεσιών που επηρεάζουν τις ζωές των προσφύγων.
• Η Ύπατη Αρμοστεία βοηθά την κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαδικασία ασύλου και την πρόσβαση σε δικαιώματα.
• Όταν είναι αναγκαίο, η Ύπατη Αρμοστεία βοηθά την κυβέρνηση να καλύψει τις βασικές ανάγκες των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει υποστήριξη όταν υπάρχουν κενά ως προς τη στέγαση, την ύδρευση, τις εγκαταστάσεις υγιεινής, την τροφή, βασικά μη διατροφικά είδη , την υγεία, την εκπαίδευση, την παροχή πληροφοριών, τον συντονισμό και τη διαχείριση των χώρων υποδοχής. Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει την παραπάνω βοήθεια είτε άμεσα είτε μέσω εταίρων και ο ρόλος της μπορεί να διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες και τις συνεργασίες που υπάρχουν.
• Η Ύπατη Αρμοστεία βοηθά τους αιτούντες άσυλο, φέρνοντάς τους σε επαφή με εταίρους που παρέχουν κοινωνικές και νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση.
• Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει επίσης στήριξη στις Αρχές, στο προσωπικό μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) και σε άλλους φορείς προκειμένου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των προσφύγων και να ανταπεξέλθουν σε αυτές.


Τι είναι ο ιστότοπος HELP της UNHCR;

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής ενός αιτήματος για άσυλο, χρηματική βοήθεια, οικογενειακή επανένωση, πρόσβαση στην εργασία και άλλα στοιχεία που είναι σημαντικά και για εσάς.

 

Ο ιστότοπος ενημερώνεται σε τακτική βάση. Ελέγξτε επίσης τη νέα μας ενότητα «Τελευταίες Ανακοινώσεις» για όλα τα πρόσφατα νέα, γεγονότα και ευκαιρίες που σχετίζονται με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα.

 

Ελπίζουμε να μας επισκέπτεστε συχνότερα.


Τι μπορεί να κάνει η Ύπατη Αρμοστεία για εσάς;

Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα σας ακούσει και θα σας ενημερώσει σχετικά με τις επιλογές και τις διαδικασίες προκειμένου να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις για τον εαυτό σας. Όλα όσα δηλώνετε είναι εμπιστευτικά. Η Ύπατη Αρμοστεία θα σας παραπέμψει επίσης σε σχετικές ΜΚΟ ή σε Αρχές που δύνανται να σας παράσχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες και υποστήριξη. Η Ύπατη Αρμοστεία θα κοινοποιήσει τα στοιχεία σας μόνο εφόσον συμφωνείτε.
• Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας μπορεί να σας δώσει σαφείς και πρακτικές νομικές πληροφορίες. Μπορούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε όταν φτάσετε στην Ελλάδα. Μπορούμε να σας παράσχουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς να αιτηθείτε άσυλο, οικογενειακή επανένωση ή μετεγκατάσταση σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα ή βοήθεια για εθελοντική επιστροφή στη χώρα καταγωγής σας. Μπορούμε επίσης να σας πληροφορήσουμε σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε ως αιτών άσυλο ή ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα.
• Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα σας εξηγήσει τις ειδικές διαδικασίες που ισχύουν για τις ακόλουθες ευάλωτες ομάδες: α) ασυνόδευτα παιδιά, β) άτομα με αναπηρία ή άτομα που πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) ηλικιωμένοι, δ) έγκυες γυναίκες ή γυναίκες που γέννησαν πρόσφατα, ε) μόνοι γονείς με ανήλικα τέκνα, στ) επιζώντες βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλων σοβαρών μορφών ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης ή άτομα που πάσχουν από μετατραυματικές διαταραχές, ιδίως επιζώντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, ζ) θύματα εμπορίας ανθρώπων.

Μόνο εφόσον συμφωνείτε, το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές στις Αρχές ή σε άλλες οργανώσεις.
• Αν κινδυνεύετε λόγω του φύλου, της ηλικίας ή του σεξουαλικού σας προσανατολισμού, η Ύπατη Αρμοστεία μπορεί να σας υποδείξει πού μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια. Μπορούμε να σας παραπέμψουμε στην κατάλληλη οργάνωση ή Αρχή για περαιτέρω υποστήριξη και προστασία, αλλά θα το κάνουμε μόνο εφόσον συμφωνείτε.

Η ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας περιορίζεται στα εξής:
• Η πρωταρχική ευθύνη για την προστασία και την αρωγή των προσφύγων στην Ελλάδα ανήκει στην ελληνική κυβέρνηση. Η Ύπατη Αρμοστεία εργάζεται για να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να εκπληρώσουν τον στόχο αυτό.
• Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα δεν περιλαμβάνει τη λήψη και/ή επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου ή μετεγκατάστασης. Το προσωπικό της Ύπατης Αρμοστείας θα σας ενημερώσει σχετικά με το πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ασύλου στις ελληνικές αρχές.
• Η Ύπατη Αρμοστεία στην Ελλάδα δεν μπορεί να σας επιστρέψει στη χώρα προέλευσής σας ή σε άλλη χώρα. Ωστόσο, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές και με το πώς μπορείτε να ζητήσετε υποβοηθούμενη εθελούσια επιστροφή στη χώρα καταγωγής.
• Η Ύπατη Αρμοστεία μπορεί μόνο να διευκολύνει τη στέγαση και την αρωγή που προσφέρεται στα ευάλωτα άτομα και οικογένειες εντός του γενικού συστήματος στήριξης που παρέχεται από τις ελληνικές αρχές και τις άλλες οργανώσεις.


Πού μπορείτε να βρείτε την Ύπατη Αρμοστεία;

• Οι ομάδες της Ύπατης Αρμοστείας έχουν έδρα στην Αθήνα, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Κω και τη Θεσσαλονίκη, και καλύπτουν με τη φυσική τους παρουσία, με τις επιτόπιες αποστολές και τις επισκέψεις τους σε όλα τα κέντρα που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία τους.
• Το Γραφείο της Αντιπροσωπείας της Ύπατης Αρμοστείας στην Ελλάδα βρίσκεται στην Αθήνα. Το γραφείο αυτό δεν δέχεται άτομα που ζητούν πληροφορίες ή βοήθεια. Σε περίπτωση οποιουδήποτε επείγοντος ζητήματος, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ύπατη Αρμοστεία Ελλάδας μέσω email: [email protected]


Πώς υλοποιεί τις δραστηριότητές της η Ύπατη Αρμοστεία;

Εργαζόμαστε με το δικό μας προσωπικό, καθώς και με διεθνείς και εγχώριες ΜΚΟ και τοπικές αρχές, μεταξύ των οποίων:
• η Υπηρεσία Ανάπτυξης και Αρωγής των Αντβεντιστών (ADRA, Γερμανία)
• η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (ΑΡΣΙΣ)
• η Action Aid
• η Caritas
• η Catholic Relief Service (CRS)
• το Συμβούλιο Προσφύγων της Δανίας (DRC)
• το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ)
• η ΕΛΙΞ
• το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ERP)
• η Finn Church Aid (FCA)
• η Humanitarian Support Agency (HSA)
• η Διεθνής Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC)
• η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC)
• η International Medical Corps (IMC)
• η IOCC- Αποστολή
• η Light the House Relief
• οι Γιατροί του Κόσμου (MDM)
• η Mercy Corps
• η ΜΕΤΑδραση
• το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΔΠ)
• το Nορβηγικό Υπουργείο Εξωτερικών
• το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC)
• η Probitas
• η RESCUE
• η SAMARITAN’S PURSE
• η Save the Children (SCI)
• η Secours Islamique France (SIF)
• η SOLIDARITY INTERNATIONAL
• η Solidarity Now
• τα Παιδικά Χωριά SOS
• η Διεθνής Ένωση των Παιδικών Χωριών SOS
• η Swiss Solidarity
• η οργάνωση Συν-ειρμός
• οι Μεταφραστές χωρίς Σύνορα
• η UNFPA
• η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR)
• η UNICEF
• η Διεθνής Συμμαχία για τις Γυναίκες και την Υγεία (WAHA)


Η Ύπατη Αρμοστεία στο διαδίκτυο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πληροφοριακό υλικό και τις ιστοσελίδες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, επισκεφθείτε την πύλη πληροφόρησης της Ύπατης Αρμοστείας εδώ, ή την ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας εδώ, ή τον σύνδεσμο της Ύπατης Αρμοστείας στο Facebook εδώ.

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το στεγαστικό πρόγραμμα «ESTIA» εδώ.


Εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα

Δείτε όλους τους εταίρους μας μέσω της επίσημης σελίδας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα εδώ (στα Αγγλικά και τα Ελληνικά).