Αναφορά απάτης από προσωπικό μη μελών της Ύπατης Αρμοστείας/εταίρων της Ύπατης Αρμοστείας

Σημειώστε ότι ΟΛΕΣ οι υπηρεσίες που παρέχονται από την Ύπατη Αρμοστεία παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ

Τι είναι η απάτη;

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ορίζει την απάτη ως κάθε πράξη ή παράλειψη που εν γνώσει ή εκ προθέσεως παραπλανά ή επιχειρεί να παραπλανήσει τρίτους για να αποκομίσει όφελος.

Όλες οι υπηρεσίες και δραστηριότητες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες είναι δωρεάν! Σε καμία περίπτωση δεν θα σας ζητηθεί να πληρώσετε για οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή οποιοσδήποτε από τους εταίρους της. Μην πιστεύετε κανέναν που σας λέει ότι μπορεί να σας βοηθήσει με την καταγραφή, την μετεγκατάσταση ή άλλες υπηρεσίες αν πληρώσετε. Τέτοιες προτάσεις μπορεί να σας γίνουν αυτοπροσώπως ή μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram κ.λπ.

Εάν σας ζητηθούν χρήματα ή οποιαδήποτε άλλη μορφή χάρης ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, παρακαλείστε να το αναφέρετε αμέσως στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ή/και στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Πώς μπορώ να καταγγείλω απάτη που διαπράττεται από προσωπικό μη μελών της Ύπατης Αρμοστείας/εταίρων της Ύπατης Αρμοστείας;

  • Μιλήστε με ένα μέλος του προσωπικού της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στον τόπο σας, εφόσον είναι διαθέσιμο.
  • Να το καταγγείλετε στην αστυνομία.
  • Να το αναφέρετε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα στο [email protected] .

Για έγκυρες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τις υπηρεσίες της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα HELP .