Caabuqa Koroona (COVID-19)

Qof daggan Ireland ahaan, waxaa muhiim ah inaad lasocoto dhammaan taxadarada laqaadi karo si looga fogaado loogana hortago inaad isqaadsiiso caabuqa iyo kuwa kugu hareereysan.

Fadlan halkan kudhufo buugaag macluumaad dheeraad ah ee HSE oo kubaxayo luuqado kala duwan;,Ingiriis, Carabi, Faransiis, Farsi, Pashto, Kurdish iyo Urdu.

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-information-booklet.pdf

https://www.unhcr.org/en-ie/publications/brochures/5e81d4ee4/covid-19-information-booklet-arabic-from-hse.html

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/covid-19-information-booklet-french.pdf

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/covid-19-information-booklet-farsi.pdf

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/covid-19-information-booklet-pashto.pdf

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/covid-19-information-booklet-kurdish.pdf

https://www.hse.ie/eng/services/news/newsfeatures/covid19-updates/partner-resources/covid-19-translated-resources/covid-19-information-booklet-urdu.pdf

Macluumaad dheeraad ah, UNHCR ayaa soo saartay su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee qaxootiga iyo magangalyo-doonka inta lagu guda jiro caabuqa hadda jira– Tan waxaad ka eegi kartaa boggan.

https://www.unhcr.org/en-ie/news/updates/2020/3/5e81d1ce4/information-on-covid-19-for-refugees-and-asylum-seekers-in-ireland.html