اطلاعیه تمدید روادید مشمولان طرح گذرنامه خانواری

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور

قابل توجه مشمولان طرح خانواری اتباع و مهاجرین خارجی که دارای یکی از شرایط ذیل می باشند:

  1.  دارندگان گذرنامه طرح خانواری دارای تمدید روادید تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
  2. جاماندگان دارای تمدید روادید طرح خانواری از تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 
  3.  صدور روادید طرح خانواری برای خانواده اتباع افغانستانی یک طرف دارای پروانه اقامت تبدیل وضعیت و یا مادر ایرانی می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ جهت تمدید روادید به دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور مراجعه نمایند.

 لازم به ذکر است تاریخ اعتبار روادید تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ می باشد.