اطلاعیه پیرامون تمدید و صدور برگ حمایت تحصیلی دانش آموزان اتباع خارجی جا مانده از تحصیل

به گفته صادق رضادوست، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی، اتباع افغانستانی که بعد از تحولات تیرماه ۱۴۰۰ کشور افغانستان وارد جمهوری اسلامی ایران شده اند و در طرح های سرشماری و شناسایی شرکت نموده‌اند و هنوز موفق به ثبت نام فرزندان خود در مدارس نشده‌ و از تحصیل جا مانده‌اند، می‌توانند از روز شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ برای صدور و تمدید برگ حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان‌های غیرممنوعه مراجعه نمایند.
  همچنین آن دسته از خانواده های اتباع افغانستانی دارنده برگه سرشماری معتبر تا ۱۴۰۱/۷/۳۰ که دارای فرزند لازم التعلیم می‌باشند و افرادی که برگه حمایت تحصیلی سال قبل را داشتند و موفق به اخذ برگه حمایت تحصیلی جدید نشده‌اند نیز برای دریافت برگه حمایت تحصیلی به دفاتر خدمات، اقامت و اشتغال اتباع خارجی استان‌های غیرممنوعه مراجعه کنند.