اطلاعیه پیرامون تغییرات به‌وجود آمده در کمک مالی کمیساریا برای بازگشت داوطلبانه به پناهندگان افغانستانی در ایران و پاکستان

کمک‌های مالی کمیساریا به پناهندگان افغانستانی که تصمیم به بازگشت به افغانستان از کشورهای ایران و پاکستان تحت برنامه تسهیل بازگشت داوطلبانه را دارند، از تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ اصلاح خواهد شد.

بازگشت کنندگان افغانستانی که فرم  بازگشت داوطلبانه را از مراکز بازگشت داوطلبانه و یا دفاتر کمیساریا در ایران و پاکستان دریافت کرده اند، واجد شرایط دریافت مبلغ 375 دلار برای هر نفر در مراکز پرداخت کمک نقدی در افغانستان هستند.

این اصلاحات به دلیل افزایش تصاعدی هزینه های حمل و نقل و زندگی در کشورهای میزبان و در افغانستان، افزایش تورم و وخامت اوضاع اقتصادی و بشردوستانه در افغانستان انجام می شود.

همچون گذشته، این  تغییرات هزینه های حمل و نقل و ادغام مجدد را پوشش خواهد داد.  با این حال، به پناهندگان افغانستانی یادآوری می شود که هرگونه بازگشت به افغانستان باید بر اساس یک انتخاب آزاد و آگاهانه باشد

جهت مطالعه اطلاعات تکمیلی به زبان پشتو برای بازگشت‌کنندگان از کشور پاکستان اینجا کلیک کنید.